Cheng-sîn-pēⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Cheng-sîn-pēⁿ ia̍h jīn-ti chiòng-gāi (cognitive dysfunction) ê ì-sù chin khoah, pau-hâm chêng-kám ia̍h chêng-sū bô ún-tēng, hêng-ûi bô hia̍p-tiau, jīn-ti ū chiòng-gāi ia̍h sún-siong, ... tang-sai. Chhan-chhiūⁿ ut-chèng (clinical depression), chiau-cho-chèng (generalized anxiety disorder), sò-ut-chèng (bipolar disorder), chêng-sîn-hun-lia̍t (schizophrenia) lóng sī chêng-sîn-pēⁿ. Cheng-sîn-pēⁿ ê khí-tì hoān-sè sī seng-bu̍t-sèng--ê (chhiūⁿ kóng lāi-hun-pì, hoà-ha̍k, ia̍h ûi-thoân chhut būn-tê), hoān-sè sī sim-lí-sèng--ê (chhiūⁿ kóng, sim-lí chhòng-siong ia̍h chhiong-tu̍t). Cheng-sîn-pēⁿ tiāⁿ ē tì-sú khang-khòe, tha̍k-chheh, jîn-chè-koan-hē, ... chhut būn-tê. Kháu-gí kóng--ê sîn-keng-pēⁿ, (khí-)siáu mā ē-tàng lia̍h-chò cheng-sîn-pēⁿ ê tông-gī-sû.