Chheh-chú-tó

From Wikipedia
(Redirected from Chhehchútó)
Jump to navigation Jump to search

Chheh-chú-tó (冊子島) sī Tiong-kok ê chi̍t-ê , sio̍k Chiat-kang-séng koán-lí, bīn-chek 14.20 km², jîn-kháu 3,042.