Chiūⁿ-chhī kong-si

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chiūⁿ-chhī kong-si (上市公司) sī chi̍t chióng kong-chiòng kong-si ê chi̍t chióng, sī chí ē-tàng tī chèng-koàn kau-e̍k-só͘ kong-khai kau-e̍k kong-si kó͘-phiò kap chè-koàn téng ê kó͘-hūn iú-hān kong-si. Kong-si kā i-ê chèng-koàn kap kó͘-hūn tī chèng-koàn kau-e̍k-só͘ chiūⁿ-chhī liáu-āu, kong-chiòng jîn-sū ē-tàng kin-kì kok kau-e̍k-só͘ ê kui-chek, lâi chū-iû bé-bē siong-koan chèng-koàn kap kó͘-hūn, bé-ji̍p kó͘-hūn ê kong-chiòng jîn-sū chiū chiâⁿ-chò kong-si ê kó͘-tong, hiáng-iú khoân-ek.

Kong-si kā chèng-koàn kap kó͘-hūn chiūⁿ-chhī ê goân-in chiâⁿ chē chióng. It-poaⁿ chêng-hóng hā, kong-si kā chèng-koàn kap kó͘-hūn tī hoat-hêng liáu-āu í chiau-kó͘ hêng-sek chiūⁿ-chhī, ē-tàng khip-ín kong-chiòng jîn-sū í tōa-liōng chu-kim tâu-ji̍p kong-si, hō͘ kong-si ē-sái ēng chhiong-chiok ê chu-kim lâi hoat-tián gia̍p-bū. Lēng-gōa, mā ū pō͘-hūn kong-si í hui-hoat-hêng sin kó͘-hūn ê hong-sek lâi chiūⁿ-chhī, i-ê bo̍k-tek ū-khó-lêng sī beh thê-ko kong-si ti-miâ-tō͘ ia̍h cheng-ka kong-si chiong-lâi tiû-chi̍p chu-kim ê hong-sek.

Ūi-tio̍h beh pó-hō͘ kó͘-tong lī-ek, àn chiūⁿ-chhī kui-chek, chiūⁿ-chhī kong-si ài tī ta̍k-nî 6 goe̍h tī kó͘-tong-hōe hiòng tâu-chu-chiá kap kong-chiòng kong-pò͘ kong-si ê châi-bū pò-pió téng chu-liāu, lâi chiap-siū kàm-chhat.