Chiu Kia̍t-lûn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chiu Kia̍t-lûn
2008 nî
2008 nî
Poē-kéng chu-sìn
Chāi-tē miâ 周杰倫
Phian-miâ Chiu Táng (周董); Jay Chou
Kok-che̍k  Tâi-oân
Chhut-sì 1979 nî 1 goe̍h 18 ji̍t 1979-01-18(45 hòe)
 Tâi-oân Tâi-pak-koān Nâ-kháu-hiong (kin-á-ji̍t Sin-pak-chhī Nâ-kháu-khu)
Chhut-tō͘ Tâi-oân Tâi-pak
Im-ga̍k Lūi-hêng
Chit-gia̍p koa-chhiú, chok-khek-ka, chok-sû-ka, chhiùⁿ-poâⁿ chè-chok-jîn, tiān-iáⁿ ián-oân
Ga̍k-khì
 • Lâng-siaⁿ
 • kǹg-khîm
 • cello
 • gì-tah
 • kó͘-cheng
 • phín-á
 • kó͘
 • beatbox
Oa̍h-hiáⁿ 2000–taⁿ
Chhiùⁿ-poâⁿ kong-si
Gí-giân Hôa-gí, Tâi-gí, Oa̍t-gí
Kàu-io̍k Tām-kang Ko-tiong
Chong-kàu Ki-tok-kàu
Phoè-ngó͘
Khun Lêng (m. 2015 nî)
Kiáⁿ-jî 3
Pē-bú Chiu Iāu-tiong (周耀中, lāu-pē)
Ia̍p Hūi-bí (葉惠美, lāu-bú)
Bāng-chām http://www.jvrmusic.com/

Chiu Kia̍t-lûn (周杰倫; Eng-bûn: Jay Chou; 1979 nî 1 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì ) sī Tâi-oân ê chi̍t ê liû-hêng-koa koa-chhiú, chok-khek-ka, chok-sû-ka, chhiùⁿ-poâⁿ chè-chok-jîn kap tiān-iáⁿ ián-oân. I hō͘ lâng kiò chò "Mandopop ê kok-ông" (King of Mandopop), i ê chhiùⁿ-poâⁿ lóng-chóng bē-chhut chhiau-koè 3000 bān tiuⁿ, sī Tâi-oân chhiùⁿ-poâⁿ bē-chhut siāng chē ê lâng.[1]

Chiu Kia̍t-lûn ka-kī chok-khek kap chú-chhiùⁿ ê koa, koa-sû chē-chē sī Png Bûn-san (方文山) siá--ê, loē-iông pí it-poaⁿ ê liû-hêng koa-khek koh khah tōa-táⁿ tam lâng m̄-bat chhú-lí--kòe ê tê-châi, pí-jû Pà, ngó͘ hoê-lâi liáu (爸,我回來了) ê ka-têng po̍k-le̍k, Siang-chiat-kùn (雙節棍) ê bú-su̍t, Ài chāi se-goân-chêng (愛在西元前) ê sè-kài le̍k-sú, Sù-biān-chhó͘-ko (四面楚歌) ê paparazzi téng-téng.

Seng-pêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chiu Kia̍t-lûn tī Tâi-pak-koān Nâ-kháu-hiong (kin-á-ji̍t Sin-pak-chhī Nâ-kháu-khu) chhut-sì, i ê lāu-pē Chiu Iāu-tiong (周耀中) sī Lô͘-chiu Kok-tiong (蘆洲國中) kà seng-bu̍t ê sian-siⁿ, lāu-bú Ia̍p Hūi-bí (葉惠美) sī Nâ-kháu Kok-tiong (林口國中) ê bí-su̍t sian-siⁿ. 14 hoè ê sî-hāu pē-bú lī-iân, iû lāu-pē chò i ê kàm-hō͘-jîn; kàu 18 hoè í-āu i soán-te̍k kah lāu-bú toà.

Chiu Kia̍t-lûn chū sè-hàn tùi im-ga̍k hèng-chhù chin toā, i tī 3 hòe khai-sí o̍h kǹg-khîm, 16 hòe khai-sí chhì siá-khek. 1997 nî 8 goe̍h, i ê tông-ha̍k chham-ka tiān-sī chhiùⁿ-koa pí-sài ê sî-hāu niū i toâⁿ kǹg-khîm phōaⁿ-chàu, tī chia chiat-bo̍k lāi-bīn Chiu Kia̍t-lûn siū kàu Ngô͘ Chong-hiàn chù-ì. Put-jî-kò, Ngô͘ Chong-hiàn jīn-ûi i bô-kàu iân-tâu, bô hoat-tō͘ khah khoài chhut-miâ, só͘-í niū i choan-sim siá-koa; i chia--ê chok-phín chē-chē ū chiâⁿ-chò hit-tong-sî chin liû-hêng ê koa-khek.

2000 nî, Chiu Kia̍t-lûn hoat-hêng kā-kī thâu tiuⁿ kò-jîn chhiùⁿ-poâⁿ Jay, chèng-sek chhut-tō. Keh-nî i hoat-hêng sin ê chhiùⁿ-poâⁿ Hoān-te̍k-se, chia chhiùⁿ-poâⁿ ê koa kiat-ha̍p tang-hng kap sai-hng ê im-ga̍k hong-keh, niū i chi̍t-ē-á chhut-miâ. Hoān-te̍k-se chia chhiùⁿ-poâⁿ ti̍t kàu hit nî Kim Khek Chióng 5 ê chióng-hāng. Í-āu i hoat-hêng cha̍p-kúi tiuⁿ kò-jîn chhiùⁿ-poâⁿ, tī Tiong-kok, Hiong-káng, Má-lâi-se-a, Sin-ka-pho téng-téng kok-ka mā siū kàu chiok chē lâng hoan-gêng. Kàu 2019 nî, i khui koè 6 tiûⁿ sè-kài sûn-hoê ián-chhiùⁿ-hoē, lóng-chóng ū 1000 bān lâng khì hiān-tiûⁿ khoàⁿ koè.[2]

2007 nî, i sêng-li̍p i kā-kī ê chhiùⁿ-poâⁿ hoē-siā JVR Music.[3] Tû-liáu chhit-thô im-ga̍k, Chiu Kia̍t-lûn mā sī chi̍t ê ián-oân, tùi 2005 nî khai-sí iáⁿ tiān-iáⁿ, i iáⁿ ê thâu ê tiān-iáⁿ sī Thâu-bûn-jī D. 2011 nî, i chhut-iáⁿ Hollywood tiān-iáⁿ The Green Hornet, tī Sai-hng kok-ka khai-sí ū ti-miâ-tō͘.[4]

Kò-jîn chhiùⁿ-poâⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiān-iáⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hô-ló-oē miâ Goân-bûn miâ Kak-sek Chù-kha
2003 Sîm-chāu Chiu Kia̍t-lûn 尋找周杰倫 i kā-kī Cameo chhut-ián
2005 Thâu-bûn-jī D 頭文字D Fujiwara Takumi (藤原拓海)
2006 Boán-sêng Chīn-tài Hông-kim-kap 满城尽带黄金甲 Ông-chú Goân-kia̍t (王子元杰)
2007 Put-lêng-soat tek Pì-bi̍t 不能說的·秘密 Ia̍p Siong-lûn (葉湘倫) I tō-ián ê thâu ê tiān-iáⁿ. I mā-sī chia tiān-iáⁿ ê chok-chiá, ián-oân kap phoè-ga̍k-chiá,
2008 Kong-hu Koàn-lâm 功夫灌籃 Png Sè-kia̍t (方世傑)
2009 Chhì-lêng 刺陵 Kiâu Hui (喬飛)[5]
2010 So͘ Khit-jî 蘇乞兒 Bú-sîn / Chiú-sian (武神 / 酒仙)
2011 The Green Hornet The Green Hornet Kato I ê thâu ê Hollywood tiān-iáⁿ
2012 Ge̍k-chiàn 逆戰 Jon Wan
A-pà 阿爸 i kā-kī Cameo chhut-ián
2013 Thian-tâi 天台 Lōng-chú Ko (浪子膏) Mā sī tō-ián, phian-kio̍k kap chè-chok-jîn
2016 Kung Fu Panda 3 Kung Fu Panda 3 Master Monkey Tiong-kok kap Tâi-oân ê Hoâ-gí phoè-im pán-pún
Mā sī chú-thê-khek "Try" ê chè-chok-jîn
Now You See Me 2 Now You See Me 2 Li
It-bān Kong-lí tek Iok-tēng 一萬公里的約定 i kā-kī Cameo chhut-ián
Mā sī chi̍p-hêng chè-phiàn-jîn
TBA Thâu-bûn-jī D 2 頭文字D 2 Fujiwara Takumi
XXX 4 XXX 4

Hō͘ thê-miâ ia̍h ti̍t-kàu ê chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kim Má Chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lūi-pia̍t Thê-miâ Kiat-kó Chù-kha
2005 Choè-ka Sin Ián-oân Chiu Kia̍t-lûn chhut-iáⁿ Thâu-bûn-jī D Tek-chióng [6]
Choè-ka Goân-chhòng Ko-khek Chiu Kia̍t-lûn hō͘ Thâu-bûn-jī D chhiùⁿ ê "Piau-î" (飄移) Thê-miâ
2007 Choè-ka Goân-chhòng Im-ga̍k Terdsak Janpan & Chiu Kia̍t-lûn chhut-iáⁿ Put-lêng-soat tek Pì-bi̍t Thê-miâ [7]
Choè-ka Goân-chhòng Ko-khek Put-lêng-soat tek Pì-bi̍t kāng-miâ chú-thê-khek Tek-chióng
Tâi-oân Kia̍t-chhut Tiān-iáⁿ Kang-chok-chiá Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
2008 Choè-ka Goân-chhòng Ko-khek Chiu Kia̍t-lûn hō͘ Kong-hu Koàn-lâm chhiùⁿ ê "Chiu Tāi-kiap" (周大俠) Thê-miâ [8]

Kim Khek Chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lūi-pia̍t Thê-miâ Kiat-kó Chù-kha
2001 Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Jay Tek-chióng [9][10]
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Siá "Khó-ài lú-jîn" (可愛女人) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Choan-chi̍p Chè-chok-jîn Chióng Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Sin-jîn Chióng Thê-miâ
2002 Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Hoān-te̍k-se Tek-chióng [11][12]
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Siá "Ài chāi se-goân-chêng" (愛在西元前) ê Chiu Kia̍t-lûn Tek-chióng
Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Chiu Kia̍t-lûn Tek-chióng
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Thê-miâ
2003 Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Pat-tō͘ Khong-kan Thê-miâ [bô chhut-chhù]
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
2004 Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Ia̍p Hūi-bí Tek-chióng [13]
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Siá "Tong-hong-phò" (東風破) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Chok-sû-jîn Chióng Siá "The-tiân" (梯田) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Choan-chi̍p Chè-chok-jîn Chióng Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Thê-miâ
2005 Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Chhit-lí-hiong Thê-miâ [14]
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Siá "Chhit-lí-hiong" (七里香) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
2007 Liân-tō͘ Ko-khek Chióng Chhiùⁿ "Chhian-lí chi Goē" (千里之外) ê Chiu Kia̍t-lûn (feat. Hùi Gio̍k-chheng) Thê-miâ [15][16]
Choè-ka Im-ga̍k Lio̍k-iáⁿ-tài Chè-chok-jîn Chióng Siá "Hông-bô͘-hóng" (紅模仿) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Tan-khek Chè-chok-jîn Chióng Siá "Hok Goân-kap" (霍元甲) ê Chiu Kia̍t-lûn Tek-chióng
2008 Liân-tō͘ Ko-khek Chióng "Chheng-hoa-chû" (青花瓷) Tek-chióng [17][18]
Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Ngó͘ hún bông Thê-miâ
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Siá "Chheng-hoa-chû" (青花瓷) ê Chiu Kia̍t-lûn Tek-chióng
Choè-ka Choan-chi̍p Chióng Put-lêng-soat tek Pì-bi̍t (不能說的秘密) Thê-miâ
Choè-ka Choan-chi̍p Chok-khek-jîn Siá "Khîm-pâng" (琴房) ê Chiu Kia̍t-lûn & Terdsak Janpan Tek-chióng
Choè-ka Choan-chi̍p Chè-chok-jîn Chióng Siá Put-lêng-soat tek Pì-bi̍t (不能說的秘密) ê Chiu Kia̍t-lûn Tek-chióng
2009 Liân-tō͘ Ko-khek Chióng "Tō-hiong" (稻香) Tek-chióng [19][20]
Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Mô͘-kia̍t-chō Thê-miâ
Choè-ka Im-ga̍k Lio̍k-iáⁿ-tài Chióng Siá "Mô͘-su̍t Sian-seng" (魔術先生) ê Chiu Kia̍t-lûn Tek-chióng
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Siá "Tō-hiong" (稻香) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Chok-sû-jîn Chióng Thê-miâ
Choè-ka Choan-chi̍p Chè-chok-jîn Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Tek-chióng
2011 Liân-tō͘ Ko-khek Chióng "Chhiau-jîn Put-hoē Hui" (超人不會飛) Thê-miâ [21][22]
Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Khoà Sî-tāi Tek-chióng
Choè-ka Chok-khek-jîn Chióng Siá "Ian-hoa e̍k léng" (煙花易冷) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Choan-chi̍p Chè-chok-jîn Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Tek-chióng
2012 Choè-ka Im-ga̍k Pian-khek-jîn Chióng Siá "Súi-siú phà súi" (水手怕水) ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ [23]
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
2013 Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng 12 Sin Chok Thê-miâ [24]
Choè-ka Choan-chi̍p Chè-chok-jîn Siá "12 Sin Chok" ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
2015 Choè-ka Hoâ-gí Choan-chi̍p Chióng Ai-iu, put-chhok ô͘ Thê-miâ [25]
Choè-ka Choan-chi̍p Chè-chok-jîn Siá "Ai-iu, put-chhok ô͘" ê Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ
2017 Liân-tō͘ Ko-khek Chióng "Kò͘-pe̍k Khì-kiû" (告白氣球) Thê-miâ [26]
Choè-ka Im-ga̍k Lio̍k-iáⁿ-tài Chióng "Chiu Kia̍t-lûn tek Chhông-pian Kò͘-sū" Thê-miâ
Choè-ka Hoâ-gí Lâm Koa-chhiú Chióng Chiu Kia̍t-lûn Thê-miâ

Hiong-káng Tiān-iáⁿ Kim Siōng Chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lūi-pia̍t Thê-miâ Kiat-kó Chù-kha
2006 Choè-ka Sin Ián-oân Chiu Kia̍t-lûn chhut-iáⁿ Thâu-bûn-jī D Tek-chióng [27]
Choè-ka Goân-chhòng Ko-khek Chiu Kia̍t-lûn hō͘ Thâu-bûn-jī D chhiùⁿ ê "Piau-î" (飄移) Thê-miâ
2007 Choè-ka Lâm Phoè-khak Boán-sêng Chīn-tài Hông-kim-kap (满城尽带黄金甲) Thê-miâ [28]
Choè-ka Goân-chhòng Ko-khek Chiu Kia̍t-lûn hō͘ Boán-sêng Chīn-tài Hông-kim-kap chhiùⁿ ê "Kiok-hoa-tâi" (菊花台) Tek-chióng
Hok Goân-kap kāng-miâ chú-thê-khek Thê-miâ

MTV Movie & TV Chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lūi-pia̍t Thê-miâ Kiat-kó Chù-kha
2011 Best Breakthrough Performance The Green Hornet Thê-miâ [29]

Sè-kài Im-ga̍k Chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lūi-pia̍t Thê-miâ Kiat-kó
2004 Best Selling Chinese Artist Chhit-lí-hiong Tek-chióng
2006 I-jiân Hoān-te̍k-se Tek-chióng
2007 Ngó͘ hún bông Tek-chióng
2008 Mô͘-kia̍t-chō Tek-chióng

MTV Video Music Awards Japan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lūi-pia̍t Thê-miâ Kiat-kó
2002 Best Asian Artist Tek-chióng
2004 Best buzz ASIA - Taiwan "Í hū chi bêng" (以父之名) Thê-miâ
2005 Best buzz ASIA - Taiwan "Hoat jû soat" (髮如雪) Tek-chióng
2008 Best buzz ASIA - Taiwan "Giû-chú hún bông" (牛仔很忙) Thê-miâ

Kò-jîn seng-oa̍h[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ū hong-siaⁿ kóng Chiu Kia̍t-lûn kah Chhoà I-lîm, Chhî Jio̍k-soan, Un Lâm, Loā Bî-jû (賴薇如) téng-téng cha-bó͘ bêng-chheⁿ loân-ài koè, Kî-tiong i Chhoà I-lîm loân-ài koè hong-siaⁿ siōng ū-miâ. 2005 nî, i sêng-jīm kā-kī tī-leh tui-kiû Hâu Poē-gîm (侯佩岑).

2014 nî 10 goe̍h, Chiu Kia̍t-lûn kap Khun Lêng kiat-hun.[30] In taⁿ ū 3 ê gín-á.

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "Chinese pop song souring ties: MAC - Taipei Times". www.taipeitimes.com. 2022-01-14. 2022-04-27 khòaⁿ--ê. 
 2. Drake, Kate (3 March 2003). "Cool Jay". Time (Asia). goân-loē-iông tī 18 October 2008 hőng khó͘-pih. 2 June 2007 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 3. Butler, Susan (27 May 2006). China Breaking Through: Busting Barriers to Big Business on the Mainland-An In-Depth Look. Billboard- The International Newsweekly of Music, Video and Home Entertainment 118.21. pp. 22–25. 
 4. "THE GREEN HORNET | Sony Pictures Entertainment". www.sonypictures.com. 2022-04-27 khòaⁿ--ê. 
 5. "Jay Chou to star in action film 'Ci Ling'". Channel NewsAsia. 21 November 2008. goân-loē-iông tī 4 June 2011 hőng khó͘-pih. 22 October 2009 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 6. (Hàn-gí) "42nd Golden Horse Awards winners and nominees list" Archived 28 September 2011 at the Wayback Machine. Golden Horse Awards. Retrieved 2011-02-25
 7. (Hàn-gí) "44th Golden Horse Awards winners and nominees list" Archived 28 September 2011 at the Wayback Machine. Golden Horse Awards. Retrieved 2011-06-15
 8. (Hàn-gí) "44th Golden Horse Awards winners and nominees list" Archived 28 September 2011 at the Wayback Machine. Golden Horse Awards. Retrieved 2011-06-15
 9. (Hàn-gí) "12th Golden Melody Awards nomination list" Archived 29 September 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 28 April 2004. Retrieved 2011-04-15
 10. (Hàn-gí) "12th Golden Melody Awards winners list" Archived 29 September 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 28 April 2004. Retrieved 2011-04-15
 11. (Hàn-gí) "13th Golden Melody Awards nomination list" Archived 29 September 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 28 April 2004. Retrieved 2011-04-15
 12. (Hàn-gí) "13th Golden Melody Awards winners list" Archived 29 November 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 28 April 2004. Retrieved 2011-04-15
 13. (Hàn-gí) "15th Golden Melody Awards winners list" Archived 25 November 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 12 May 2004. Retrieved 2011-06-21
 14. (Hàn-gí) "16th Golden Melody Awards nomination list" Archived 9 July 2012 at Archive.is GIO, Taiwan. 15 May 2005. Retrieved 2011-06-21
 15. (Hàn-gí) "18th Golden Melody Awards nomination list" Archived 25 November 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 4 June 2007. Retrieved 2011-04-24
 16. (Hàn-gí) "18th Golden Melody Awards winners list" Archived 7 August 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 16 June 2007. Retrieved 2011-04-20
 17. (Hàn-gí) "19th Golden Melody Awards nomination list" Archived 10 July 2012 at Archive.is GIO, Taiwan. 16 October 2008. Retrieved 2011-06-21
 18. (Hàn-gí) "20th Golden Melody Awards winners list" Archived 2012-03-10 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 16 October 2008. Retrieved 2011-06-21
 19. (Hàn-gí) "20th Golden Melody Awards nomination list" Archived 25 November 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 18 May 2009. Retrieved 2011-04-24
 20. (Hàn-gí) "20th Golden Melody Awards winners list" Archived 10 March 2012 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 26 June 2009. Retrieved 2011-04-24
 21. (Hàn-gí) "22nd Golden Melody Awards nomination list" Archived 17 May 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 13 May 2011. Retrieved 2011-05-20
 22. (Hàn-gí) "22nd Golden Melody Awards winners list" Archived 23 June 2011 at the Wayback Machine. GIO, Taiwan. 20 June 2011. Retrieved 2011-06-20
 23. (Hàn-gí) "23nd Golden Melody Awards " "Archived copy". goân-loē-iông tī 23 June 2011 hőng khó͘-pih. 20 June 2011 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help) GIO, Taiwan. 20 June 2011. Retrieved 2011-06-20
 24. (Hàn-gí) "24th Golden Melody Awards " "Archived copy". goân-loē-iông tī 23 June 2011 hőng khó͘-pih. 20 June 2011 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help) GIO, Taiwan. 20 June 2011. Retrieved 2011-06-20
 25. (Hàn-gí) "26th Golden Melody Awards" "Archived copy". goân-loē-iông tī 23 June 2011 hőng khó͘-pih. 20 June 2011 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help) GIO, Taiwan. 20 June 2011. Retrieved 2011-06-20
 26. (Hàn-gí) "28th Golden Melody Awards" "Archived copy". goân-loē-iông tī 23 June 2011 hőng khó͘-pih. 20 June 2011 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help) GIO, Taiwan. 20 June 2011. Retrieved 2011-06-20
 27. (Hàn-gí) "25th Hong Kong Film Awards winners and nominees list" Archived 2012-02-18 at the Wayback Machine. Hong Kong Film Awards. Retrieved 2011-02-25
 28. (Hàn-gí) "26th Hong Kong Film Awards winners and nominees list" Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine. Hong Kong Film Awards. Retrieved 2011-02-28
 29. "2011 Best Breakout Star nominees" MTV Movie Awards. Retrieved 2011-06-09
 30. "Jay Chou & Hannah's Wedding Moment @ Selby Abbey". JVR Music International@YouTube. 18 January 2015. goân-loē-iông tī 29 January 2015 hőng khó͘-pih. 18 January 2015 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]