Choân-kiû Chāi-tōe-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Choân-kiû Chāi-tōe-hòaEng-gí: Glocalisation / Glocalization). Sī Choân-kiû-hòa(globalization)kap chāi-tōe-hòa(localization)nn̄g-jī ê kiat-ha̍p. Choân-kiû Chāi-tōe-hòa sī chí kò-jîn, thoân-thé, kong-si, cho͘-chit, tan-ūi kap siā-kûn tông-sî ióng-iú "su-khó choân-kiû-hòa, hêng-tōng chāi-tōe-hòa" ê ì-goān kap lêng-le̍k. Chit-ê sû hông sú-iōng lâi tián-sī jîn-lūi liân-kiat bô-kâng chhioh-tō͘ kap kui-bô͘ (ùi tōe-hng kàu choân-kiû)ê lêng-le̍k, koh pang-chān lâng cheng-ho̍k tiong chhioh-tō͘(meso-scale), ū kài-hān ê "sió a̍h-á"(little-box)ê su-khó.

Iōng-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Kò-jîn, ka-têng kap cho͘-chit pó-chhî pau-hâm pún-tōe kap tn̂g kū-lî hō͘-tōng ê jîn-chè kau-óng bāng-lō͘.[1]
  • Kā te̍k-tēng ê só͘-chāi(sió-tìn, siâⁿ-chhī á-sī kok-ka)soan-pò͘ chòe sè-kài léng-he̍k, tī sè-kài hoān-ûi lāi ū chek-jīm kap khoân-lī. Chit-ê kòe-têng khai-sí tī 1950 nî ê Hoat-kok, siōng khí-seng hông chheng-chòe “mondialisation”.

Choân-kiû Chāi-tōe-hòa ê Phín-pâi Cheng-sîn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

"Choân-kiû Chāi-tōe-hòa"(glocalization)ê koan-liām sán-seng chhut--lâi, ì-sù sī chí "Choân-kiû-sèng ê chāi-tōe-hòa"(global localization), kiông-tiāu choân-kiû-hòa pit-su ài kap chāi-tōe-hòa ū chin bā ê kiat-ha̍p.

Choân-kiû Chāi-tōe-hòa ê Chú-iàu Lōe-iông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Liáu-kái Tong-tōe Bûn-hòa[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pī-bián Oân-choân Hûiⁿ-hiòng Î-si̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pó-liû Hông Bóe--khì ê Khì-gia̍p ê He̍k-sim Kè-ta̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó Chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Barry Wellman, "Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism." Pp. 11-25 in Digital Cities II, edited by Makoto Tanabe, Peter van den Besselaar, and Toru Ishida. Berlin: Springer-Verlag, 2002.