Choa̍t-si̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Choa̍t-si̍t (絕食), koh kiò choa̍t-si̍t khòng-gī (絕食抗議), sī te̍k-pia̍t kóng ūi-tio̍h chèng-tī he̍k-chiá sī kî-thaⁿ bo̍k-tek só͘ chìn-hêng ê hui-po̍k-le̍k tí-khòng he̍k-chiá khòng-gī ê chi̍t chióng hong-sek. Hui khòng-gī sèng-chit ê chū-chú-sèng thêng-chí ím-si̍t it-poaⁿ hō-chò kìm-si̍t.

Choa̍t-si̍t-chiá kong-khai soan-pò͘ tī it-tēng kî-kan lāi thêng-chí chìn-si̍t, chió-sò͘ kang-sî thêng-chí lîm-chúi, sīm-chì kī-choa̍t chēng-me̍h chù-siā. Choa̍t-si̍t khòng-gī ê hāu-kó, ài chhú-koat chāi choa̍t-si̍t-chiá ê miâ-bōng, choa̍t-si̍t sū-kiāⁿ ê kong-khai thêng-tō͘, kong-chiòng tùi choa̍t-si̍t-chiá sò͘-kiû ê chàn-tông thêng-tō͘, pī-khòng-gī-hong ê it-koàn thài-tō͘ kap chêng-sè téng-téng.

Choa̍t-si̍t ē-tàng tì-sú sí-bông, tān-sī choa̍t-si̍t-chiá in-ūi ū bêng-khak ê iau-kiû, eng-kai hām lī-iōng thêng-chí ím-si̍t lâi chū-sat ê chêng-hòng ū khu-pia̍t.