Choh-sit

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Choh-sit (tiū-á)

Choh-sit (作穡) tio̍h-sī teh chèng-choh (chèng chi̍t-koá-á hō͘ lâng-chia̍h-ēng, cheng-siⁿ-á-chia̍h-ēng, lâng-chhēng-chhah-ēng kah hoe, chháu, chhiū-châng lūi ê si̍t-bu̍t) ah-sī chhī cheng-seⁿ-á . Chit-chióng sit-thâu ōe in-ūi só͘-chāi ê bô-kâng, thiⁿ-khì ê piàn-hoà kah kùi-chiat lâi éng-hióng siu-sêng. Chit-chióng sit-thâu ê tâu-ji̍p kàu sán-chhut ê kî-kan iû-koh lóng chiok-tn̂g. Chin kan-khó͘ koh bô tiāⁿ-tio̍h ū-thang siu lâi chia̍h. Sī chi̍t-chióng bô it-tēng kài chhíⁿ-lâng-sim ê khang-khoè. M̄-koh, chit-chióng sit-thâu ê siu-he̍k mā chha-put-to lóng-sī lán-lâng ji̍t-siông seng-oa̍h ê pit-su-phín. Chit-chióng khang-khòe lóng bô-lâng chò sī bōe-ēng--ê, lán ài tiōng-sī.

Teh kiâⁿ-chûn chi̍t khoàⁿ-tio̍h tó-sū hit-gê lâu-pái-sî, lán ē-kóng: tó-sū, lio̍k-tē, mā chin-chē-lâng ē-kóng khoàⁿ-tio̍h soaⁿ loh. Teng-lio̍k hit-gê kiⁿ-tǹg, lán ē-kóng chiūⁿ-lio̍k-tē, chiūⁿ-hoāⁿ, mā chin-chē-lâng ē-kóng chiūⁿ-soaⁿ. Gí-giân sī chi̍t-chióng si̍p-koàn. Tng tú-tio̍h teh-kóng chò soaⁿ-sit, bô-it-tēng sī kóng sit-thâu lóng chò tī soaⁿ-niá, soaⁿ-phiâⁿ, m̄-sī pêng-te ê só͘-chāi. Kóng chò soaⁿ-sit mā ū khó-lêng sī kóng sit-thâu sī chò tī lio̍k-tē niā, sī-kóng chit-chióng sit-thâu kap hái-nih--ê bô tī-tāi ê ì-sù.

Sî-tāi piàn-chhian, kòe-khì ê keng-giām ē lâu--lo̍h-lâi, chit-má pêng-siông chòe-khang-khòe mā ū lâng kóng "choh-sit".