Chu-sán koán-lí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chu-sán koán-lí (Hàn-jī: 資產管理; Eng-gí: asset management), mā kiò tâu-chu koán-lí (Hàn-jī: 投資管理; Eng-gí: investment management), sī chi̍t hāng chiam-tùi chèng-koàn kap chu-sán ê kim-iông ho̍k-bū, í tâu-chu-chiá ê lī-sûn chhut-hoat pēng ta̍t tâu-chu bo̍k-piau. Tâu-chu-chiá ê hoān-ûi hui-siông khoah, ē-tàng sī ki-kò͘, chhin-chhiūⁿ pó-hiám kong-si, thè-hiu ki-kim, kong-si ia̍h-sī su-jîn tâu-chu-chiá.

Chu-sán koán-lí kong-si sī tâu-chu-chiá, i-ê he̍k-sim gia̍p-bū sī tâu-chu, he̍k-sim jîn-oân sī tâu-chu keng-lí. In ē hām kheh-hō͘ chhiam-tēng ha̍p-iok, kin-kì ha̍p-iok iok-tēng hong-sek, tiâu-kiāⁿ, iau-kiû kap hān-chè tùi kheh-hō͘ chu-sán keng-êng ūn-chok. Tâu-chu koán-lí pau-hâm tio̍h kúi-nā ê goân-sò͘, chhin-chhiūⁿ kim-iông hun-sek, chu-sán thai-soán, kè-ōe si̍t-hiān kap tn̂g-oán tâu-chu kàm-khòng. Tâu-chu koán-lí tī choân-kiû hâng-gia̍p tiong ū hui-siông tiōng-iàu ê chek-jīm khan-koán chiūⁿ ek ê chu-sán.