跳至內容

Gê-chiu-iām

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

gê-chiu-iām: Gê-chiu-iām hiān-chú-sî iah-sī jîn-lūi chiâⁿ phó·-phiàn ê chi̍t-pēⁿ. Chiù-khí ê hoat-pēⁿ-lu̍t tng-te̍h khoài-sok kàng-kē, iû-kî sī pak-poàⁿ-kiû, gê-chiu-iām ê sî-kiâⁿ thêng-tō· kan-tāⁿ ū sió-khoá kàng-kē. Gê-chiu-iām sī chùi-khí ê chi-chhî chho·-chit ê chi̍t-pēⁿ, sī khí-khún-pan lúi-chip só· ín-khí. I tiāⁿ-tiāⁿ sī ùi gê-gîn-iām hoat-tián lâi--ê; m̄-koh m̄-sī ta̍k-ê gê-gîn-iām lóng-ē hoat-tián sêng gê-chiu-iām.Bî-seng-bu̍t (pēN-gôan) ê sȯ̀-lio̍ng kap to̍k-sèng í-ki̍p sok-chú ê té-khòng-la̍t piàn-sȯ̀ (bián-ek chōng-thāi) sī gê-chiu-chȯ-chit phò-hāi ê chōng-thāi kap chìn-tián ê chú-iàu koat-tēng in-sȯ̀.