Gī-tiúⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Gī-tiúⁿ (議長) sī hōe-gī ki-koan ê tāi-piáu ia̍h hōe-gī ê kàm-koán-jîn.

Gī-tiúⁿ thong-siông sī gī-hōe ia̍h-sī li̍p-hoat ki-koan ê siōng-koân hoāⁿ-thâu-chiá, tī bô-kāng ê kok-ka ū bô-kāng ê chit-chheng, pí-lūn úi-oân-tiúⁿ (委員長), chú-sek (主席) kap īⁿ-tiúⁿ (院長) téng-téng. Tī hiān-kim bîn-chú gī-hōe tiong, iû gī-oân hō͘-soán soán-chhut, chit-koân sī chú-chhî hōe-gī gī-têng, tiâu-kái gī-oân kan kiu-hun kap kiàn-li̍p gī-hōe ê koân-ui. Gī-tiúⁿ it-poaⁿ bô tâu-phiò-koân, tî-hui hoat-seng pêⁿ-chē-phiò (tie) ê kiong-kio̍k.

Gī-tiúⁿ thong-siông sī iû gī-hōe tiong hoah-chúi-ē-kian-tàng ê lâng chhut-jīm, tùi-goā tāi-piáu kui-ê gī-hōe. In-ūi gī-tiúⁿ tùi gī-hōe ti̍t-sū koân-gî ê koán-lí sī oá-khò i gī-tiúⁿ ê koân-ui lâi chìn-hêng kui-hoān, só͘-í tī gī-hōe tiong sit-khì koân-ui ê gī-tiúⁿ, thong-siông chiū ē sî-tiāu gī-tiúⁿ ê chit-bū. Tāi-piáu gī-tiúⁿ koân-ui ê sī gī-tiúⁿ ê chō-ūi kap gī-sū-tûi.

Gī-tiúⁿ mā ū-khó-lêng sī chi̍t-koá hui-chèng-tī-sèng ê hōe-gī cho͘-chit ê tāi-piáu ê miâ-hō, pí-lūn Hân-kok ê liân-ha̍p chham-bô͘ pún-pō͘ gī-tiúⁿ kap lîm-sî cho͘-sêng ê tiâu-cha úi-oân-hōe gī-tiúⁿ téng-téng.