Gūi Pó-lô

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Gūi Pó-lô (魏保羅; 1877 nî–1919 nî), sī Hô-pak-séng ê gia̍p tiû-tōan siong-jîn, Lûn-tun Soan-tō Hōe ê sìn-tô·. Í-āu gián-kiù An-hioh-ji̍t hōe ê tō-lí í-āu kái siú An-hioh-ji̍t.

  • In-ūi i hōan liáu hōan-pēⁿ bô i-io̍h ū hāu, chiū gōan-ì niū sá-it² Sìn-sim hōe (Eng-gí: Apostolic Faith Mission) Sin Sèng-bîn tiúⁿ-ló án-chhiú pēⁿ jú, ū chìn-ji̍p Sìn-sim hōe. Siū kai-hōe ê Bí-kok bo̍k-su Hûn-tit-sin (Berntsen) chí-tō, pēng chiap-siū sóe-kha jî chhim-siū kám-tōng.
  • 1917 nî saⁿ go̍eh sî-kan, phōe Sèng-lêng ín tō pēng tī Hô-pak-séng ê Éng-tēng-mn̂g (Tiong-bûn: 永定門) gōa Tōa-hông-mn̂g Hô (大紅門河), kūi tī chúi lí kî-tó, bêng-bêng ū tōa ê siaⁿ-im kóng: "lí iàu bīn-hiàng-ē siū-sóe". I chiū chun-bēng hòng Chú Iâ-so· ê miâ chiap-siū bīn-hiàng-ē ê chìm-lé, bāng chúi it chah khí-lâi kak tit sin-thé lêng-hûn to sèng-kiat liáu.
  • î sī chiông chhú-āu koat-sim hiàn-sin ûi Chú, Sîn chí-sī tha kìm-chia̍h 39 thian, Sèng-lêng khé-sī tha khí ê Chin Iâ-so· Kàu-hōe ê miâ-chheng, keng-chèng miâ kàu-phài chi chhò-gō·, jia̍t-sim thôan-tō, chiâⁿ ûi pún-hōe hoat-khí chhī ê tiōng-iàu kang-lâng.
  • Gūi Pó-lô tī kang-chok nn̄g nî to āu, î 1919 nî 9 goe̍h bông-chú-tiàu-hôe an-sek, tong tha lî-khui sî-hāu sèng-kang put siū éng-hióng. Gūi Pó-lô chi chú Gūi Í-sat (魏以撒) hô kang-lâng, û Hôa-pak kè-sio̍k thôan-tō, hēng liáu hí to sîn-chek tī Tiong-kok koh chhù siat-li̍p kàu-hōe.

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]