GNU pian-e̍k-khì thò-chong

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
GNU pian-i̍k-khì thò-tsong

GCC 10.2 pian-i̍k tsū-sin guân tāi-bé ê tsia̍t-tôo.
Siat-kè Richard Stallman
Khai-hoat GNU kè-uē [en]
Goân-chho͘
pán-pún
1987 nî 3 goe̍h 22 ji̍t;​ 37 nî í-chêng​ (1987-03-22) [1]
Ún-tēng
pán-pún
13.2[2] 喺維基數據度改 / 2023 nîChhit-goe̍h
Pán-pún-khò͘
Gí-giân C, C++[3]
OS Khuà pênn-tâi [en]
Pêng-tâi GNU kah tsiânn-tsē kî-thann
Tōa-sè ~15 pah-bān LOC [en][4]
Chi-ōan E-Ing-gú
Lūi-hêng Pian-i̍k-khì
Siū-koân GPLv3+ with GCC Runtime Library Exception[5]
Bāng-chām gcc.gnu.org

GNU pian-i̍k-khì thò-tsong (ing-gú: GNU Compiler Collection (GCC)) sī GNU tsuan-àn sing-sán ê iu-huà [en] pian-i̍k-khì, tsi-tshî kok-tsióng pian-tîng gú-giân, ngē-thé kà-kòo kah tshau-tsok hē-thóng. Tsū-iû nńg-thé ki-kim-huē [en] (FSF) kin-kì GNU thong-iōng kong-tsiòng siū-kuân tiâu-khuán [en] (GNU GPL) kā GCC tsò-uî bián-huì nńg-thé hun-huat. GCC sī GNUk ang-kū-liān [en] (GNU toolchain) ê kuan-kiān tsoo-kiānn; mā sī tāi-to-sòo kah GNU hām Linux lue-hi̍k siong-kuan ê tsuan-àn hāng-bo̍k ê piau-tsún pian-i̍k-khì. GCC tī 2019-nî ióng-iú tāi-iok 1500 bān tsuā tāi-bé, sī hiān-tsú-sî siōng-tuā ê bián-huì nńg-thé tsi-it[4] tsok-uî kang-kū hām sī-leh, GCC teh tsū-iû nńg-thé ê huat-tián tang-tiong huat-hui tio̍h tiōng-iàu ê tsok-iōng.

Tong Richard Stallman tī 1987-nî siú-tshù huat-pòo ê sî-tsūn, GCC 1.0 hông bīng-miâ tsò GNU C pian-i̍k-khì, in-uī GNU 1.0 kan-na tshú-lí C pian-tîng gú-giân niā-niā.[1] Kâng--nî 12-gue̍h khok-tián uî pian-i̍k C++. Āu--lâi uî Objective-C, Objective-C++, Fortran, Ada [en], D [en] hām Go tíng-tíng khai-huat tsiân-tuan.[6] C hām C++ pian-i̍k-khì mā tsi-tshî OpenMP [en] hām OpenACC [en] ê kui-huān.[7] C hām C++ ê pian-i̍k-khì mā tsi-tshî OpenMP [en] kah OpenACC [en] ê kui-huān.[8][9]

Kah jīm-hô kî-thann ê pian-i̍k-khì sio-pí, GCC í-king hông suá-tsai kàu koh-khah tsē ê pîng-tâi hām tsí-līng-tsi̍p ê kiat-kòo lāi-té; pīng-tshiánn hông kóng-huàn pōo-sú uī bián-huì kah tsuan-iú nńg-thé khai-huat ê kang-kū. GCC mā ē-tàng iōng-teh tsiânn-tsē ê khàm-ji̍p hē-thóng, pauk-uā khiā-tī ARM [en] hām khiā-tī Power ISA [en] ê tsing-phìnn.

Tû-liáu tsò-uî GNU tshau-tsok hē-thóng ê kuan-hong pian-i̍k-khì; GCC iah-koh hōo tsiânn-tsē kî-thann hiān-tāi-luī Unix tiān-náu tshau-tsok hē-thóng (pau-kuat tāi-to-sòo Linux huat-hîng-pán) tshái-iōng tsò pi-piau-tsún pian-i̍k-khì. Tāi-to-sòo BSD hē-lia̍t tshau-tsok hē-thóng teh huat-pòo liáu-āu bô-guā-kú mā tsuán-hiòng tsì GCC; Sui-bóng uì hit-tang-tsūn khí, FreeBSD, OpenBSD [en] kah Apple macOS í-king tsuán-î kàu Clang [en] pian-i̍k-khì,[10] tsú-iàu sī iû-î hí-khó ê guân-in.[11][12][13] GCC iah-koh tsò Windows, Android, iOS, Solaris, HP-UX, AIX kah DOS pian-i̍k tāi-bé.[14]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 "GCC Releases". GNU Project. July 24, 2020 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 2. "GCC 13.2 Released".
 3. "GCC Coding Conventions - GNU Project". gcc.gnu.org. 2022-02-07 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 4. 4.0 4.1 Víctor Rodríguez (2019-10-01). "Cutting Edge Toolchain (Latest Features in GCC/GLIBC)". youtube.com. Linux Foundation. goân-loē-iông tī 2021-11-07 hőng khó͘-pih. 2021-01-19 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 5. "GCC Runtime Library Exception". July 24, 2020 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 6. "Programming Languages Supported by GCC". GNU Project. 2014-06-23 khòaⁿ--ê. 
 7. "Programming Languages Supported by GCC". GNU Project. 2014-06-23 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 8. "GCC 6 Release Series — Changes, New Features, and Fixes - GNU Project". gcc.gnu.org.  (Eng-gí)
 9. "OpenACC - GCC Wiki". gcc.gnu.org.  (Eng-gí)
 10. "The LLVM Compiler Infrastructure Project". llvm.org.  (Eng-gí)
 11. "Apple's GPLv3 purge". meta.ath0.com (ēng Eng-gí). 2021-01-12 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 12. Linnemann, Reid (June 20, 2012). "Why Clang". 2021-01-12 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 13. "August 29, 2007: FreeBSD Foundation Newsletter, August 29, 2007". 2007-10-11. goân-loē-iông tī October 11, 2007 hőng khó͘-pih. 2021-01-12 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 14. "Installing GCC: Binaries - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)". gcc.gnu.org. 2021-01-12 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Ên-sin ua̍t-to̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsìng-sik[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kî-thann[siu-kái | kái goân-sí-bé]

template:GNU [en]
template:FOSS [en]