Giân-gí-tek tńg-oat

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Giân-gí-tek tńg-oat (-gú- *; Eng-gí: linguistic turn) sī 20 sè-kí Se-iûⁿ tiat-ha̍k ê chi̍t khoán ūn-tōng, keng-kòe Richard Rorty pian-chi̍p ê kâng-miâ lūn-bûn-chi̍p pò-iông. Pún tńg-oat ê koan-tiám chi it sī jīn-ûi chìn-chêng ê tiat-ha̍k hun-sek khiàm-khoat tùi giân-gí ê it-poaⁿ sú-iōng chò kiám-giām.

Tong-sî goân-lâi sī chi̍t tīn kái-kek-chiá, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, kap chá-kî ê Ludwig Wittgenstein, siūⁿ beh chhōe chhut lí-sióng giân-gí ê ki-chhó͘. Chia só͘ kóng lí-sióng ê giân-gí, tī lí-lūn-siōng in ê kì-lio̍k-sèng iōng-gí ē-tàng tī iáu bô tēng-gî ê chêng-hêng hā, chiū ti̍t-chiap chí-miâ chhut bó͘ khoán mi̍h-kiāⁿ. Hia ha̍k-chiá ê chhì-giām tè-bé chhut-pán tī Tiat-ha̍k Tiâu-cha (Philosophische Untersuchungen) lāi-bīn. In chit khoán ê kè-ōe sī sit-pāi--ê; chóng-sī in tián-hiān liáu tī kok khoán siā-hōe hun-sek lāi-bīn giân-gí kap hû-hô hē-thóng ê ho̍k-cha̍p têng-thō͘.

Pún ūn-tōng tè-bé ín-chhōa chhut J. L. Austin kap John Searle tùi kóng-ōe hêng-tōng ê lí-lūn, ia̍h tio̍h sī Jürgen Habermas kau-thong lí-lūn ê ki-chhó͘. Chē khoán ê siā-hōe kho-ha̍k hun-iá lóng siū tio̍h éng-hióng.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • John Heritage (2006). "linguistic turn". Chū Bryan S. Turner. The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-37145-5.