跳至內容

Giap-ang-á-tâi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Giap-ang-á-tâi (Eng-gí: claw vending machine) sī tùi Ji̍t-pún lâi ê tiān-chú chhit-thô-sńg, goân-té hō-chò UFO CATCHER.

I sī chi̍t-tâi ki-khì, 3 bīn sī po-lê thang-á, lāi-té khǹg ang-á, chhiūⁿ jiông-mo͘ ang-á, pò͘-thâu ang-á, a̍h-sī kî-thaⁿ mi̍h-kiāⁿ. I ê koân-téng tò-chhiù oá goā-kháu chhāi chi̍t-ki giap-á, giap-á chiàⁿ ē-kha ê toh-á-bīn oé chi̍t-khang thàng-kàu ki-khì goā-kháu. Sńg ê lâng tāi-seng ài lok chîⁿ, soah--lo̍h-lâi tī hān-ha̍t ê sî-kan lāi chhi̍h liú-á a̍h-sī pan iô-koaiⁿ khì chhoā-chhau giap-á kàu beh-ti̍h ê só͘-chaī, sî-hān nā kàu giap-á tio̍h chhē-kē khì giap ang-á. Koh-lâi giap-á chhiūⁿ-koân tńg-khì goân-té ê só͘-chāi, giap-á pàng-lēng kā giap--tio̍h ê mi̍h pàng-lo̍h khang--līn, liàn--chhut-lâi, sńg ê lâng to̍h the̍h-tio̍h mi̍h-kiāⁿ.