Gilgamesh Sū-sū-si

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Gilgamesh Sū-sū-siPā-pī-ló͘-nī-à (Babylonia) ê 1-siú sū-sū-si. Chit-siú sū-sū-si it-poaⁿ hông kóng-chò sī kah taⁿ hoat-hiān siōng kó͘-chá ê bûn-ha̍k chok-phín, m̄-koh si̍t-chè-siōng sī ū pí i koh khah chá ê chok-phín tī-leh--ê.

Gilgameshsîn-oē lāi-té só͘ kóng ê 1-ê kok-ông, khe-khó i ê nî-tāi chha-put-to sī tī se-goân-chêng 2650-nî hit-tah, ū chi̍t-hē-thóng ê Ki-en-gir (Eng-gí: Sumer) thoân-soat kap si, lóng siu tī āu--lâi ê Akkad-gí ê tn̂g si--ni̍h, hiān-chhú-sī siōng-kài ka-nn̂g ê pán-pún sī se-goân-chêng 7-sè-kí ê Assyr ông Ashurbanipal ê chu-khò͘ lāi-té hit 11-tè chio̍h-pán.

Gilgamesh Sū-sū-si tī kó͘-chá-sî sī chin chhut-miâ koh chin chē lâng chai--ê, lāi-té 1-toāⁿ kóng-tio̍h chò-toā-chúi ê kò͘-sū, hō͘ āu--lâi ê lâng kóng-chò sī Mesopotamia-pán ê Ná-a ê Toā-chûn.

Chit-siú sū-sū-si chú-iàu sī teh kóng Gilgamesh kap i ê pêng-iú Enkidu ê koan-hē, Gilgamesh in-ūi chò-ông ê tāi-chì kám-kak hoân-ló koh loé-chì, in-ūi i sī chin pháiⁿ ê ông, só͘-í sîn ēng thô͘ chō Enkidu lâi kap i tàu-sè, 2-ê lâng ū chin-chē lāng-hiám ê oa̍h-tōng. Chit lāi-té, koh te̍k-pia̍t kóng-kioh Enkidu sí liáu-āu Gilgamesh kám-chêng-tek sit-lo̍h.

Tha̍k Gilgamesh Sū-sū-si phó-thong lóng-sī tha̍k hoan-e̍k ê pán-pún, Gilgamesh mā piàn-chò tāi-chiòng bûn-hoà ê 1-ê siōng-teng.