Chio̍h-iû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Goân-iû choán--lâi)
U-jiám hái-bīn ê chio̍h-iû

Chio̍h-iûTē-kiû tē-hā ū tè chhoē--ê chi̍t-khoán thian-jiân ê iú-ki e̍k-thé (liquid), sêng-hun chú-iàu sī thàu-lâm chò-hoé ê chúi-thoàⁿ (hydrocarbon) hun-chú, te̍k-pia̍t sī alkane. Chúi-thoàⁿ hun-chú ê tn̂g-tō͘ iok-lio̍k tī C5H12 kàu C18H38 ê hoān-ûi lāi. Khah té ê chúi-thoàⁿ hō͘ lâng hun-lūi chò thian-jiân-khì (natural gas) ia̍h thiân-jiân khì-e̍k-thé (natural gas liquid); khah tn̂g--ê khah sêng kò͘-thé (solid), siōng tn̂g--ê sī thô͘-thoàⁿ.

Chio̍h-iû chú-iàu iōng lâi chò jiân-liāu iû (fuel oil) kap khì-iû (gasoline/petrol); in lóng sī tiōng-iàu ê lêng-goân.

In-ūi chio̍h-iû ê lêng-goân bi̍t-tō͘ (energy density) koân, ūn-su lī-piān, liōng koh chē, chū 1950 nî-tāi tō pìⁿ-chiâⁿ sè-kài siāng tiōng-iàu ê lêng-goân lâi-goân. Chio̍h-iû mā sī chē-chē hoà-ha̍k sán-phín ê goân-sú châi-liāu, chhiūⁿ kóng (solvent), pûi-liāu, thāu-thâng-io̍h (pesticide), sok-ka.

"Chio̍h-iû" hoan-e̍k Hi-lia̍p-gí πετρα ("chio̍h"), ολέον ("iû").

Ū tī-tāi ê bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]