Go̍eh-niû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
khu-pia̍t: Goe̍h mā-sī chi̍t-chióng sî-kan ê tan-ūi.

Go̍eh-niûTē-kiû î-it ê (thian-jiân) oē-chheⁿ.

Moon.jpg

Go̍eh-niû ê ki-pún chu-liāu:

Chit-liōng (kg) 7.349\times 10^{22}
Pêng-kin bi̍t-tō· (kg/m3) 3350
Chhiah-tō poàⁿ-kèng (km) 1738.1
Lâm-pak-ke̍k poàⁿ-kèng (km) 1736.0
Píⁿ-pêng lu̍t 0.0012
Piáu-bīn tāng-le̍k (m/s2) 1.62
Tô-thoat sok-tō· (km/s) 2.38


Wikimedia Commons bīn-téng, kap Moon ū koan-hē ê to-mûi-thé tóng-àn.


Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thaû
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thiⁿ-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thiⁿ-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi