Go (pian-têng gú-giân)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Go (pian-tîng gú-giân)
Pian-têng hoān-hêng Multi-paradigm: concurrent imperative, bīn-hiòng tohiong[1][2]
Nńg-thé siat-kè Robert Griesemer
Rob Pike
Ken Thompson
Têng-sek-goân The Go Authors[3]
Siú-chhù hoat-hêng 2009 nî 11 goe̍h 10 ji̍t;​ 14 nî í-chêng​ (2009-11-10)
Ún-tēng
pán-pún
1.22.2[4] 喺維基數據度改 / 2024 nîSì-goe̍h nî;​ í-chêng​ (2024 nîSì-goe̍h)
Lūi-hêng hē-thóng Inferred, static, strong,[5] structural,[6][7] nominal
Si̍t-chok gí-giân Go, Assembly language (gc); C++ (gofrontend)
OS DragonFly BSD, FreeBSD, Linux, macOS, NetBSD, OpenBSD,[8] Plan 9,[9] Solaris, Windows
Nńg-thé siū-koân 3-clause BSD[3] + patent grant[10]
Bûn-kiāⁿ khok-tián-miâ .go
Bāng-chām go.dev
Chú-iàu gí-giân si̍t-chò
gc, gofrontend
Éng-hióng gí-giân
Odin, Crystal, Zig

Go (pian-tîng gú-giân) (ing-gú: Go (programming language)) sī tsi̍t-tsióng tsīng-thài luī-hîng ê pian-i̍k pian-tîng gú-giân, iû Robert Griesemer, Rob Pike kah Ken Thompson teh Google[11] sóo siat-kè.[12] Go teh gú-huat siōng luī-sū C, m̄-koh kū-iú lāi-tsûn an-tsuân, pùn-sò siu-tsi̍p, kiat-kòo luī-hîng,[6] kah CSP hong-keh ê pīng-huat-sìng.[13] Go thong-siông hông kiò-tsò Golang, in-uī Go í-tsîng ê i̍k-miâ sī golang.org, m̄-kú Go ê tsìng-khak bîng-tshing sī Go.[14]

Ū nn̄g-ê tsú-iàu ê si̍t-hiān:

 • Google ê tsū thok-kuán[15] "gc" pian-i̍k-khì kang-kū-liān, tsiam-tuì tsiann-tsē tshau-tsok hē-thóng kah WebAssembly.[16]
 • gofrontend, kî-thann pian-i̍k-khìê tsiân-tuan, tsah-ū libgo khòo. tuì-î GCC [en], tsoo-ha̍p sī gccgo;[17] tuì-î LLVM, tsoo-ha̍p sī gollvm.[18][lower-alpha 1]

Tē-3 hong guân-kàu-guân pian-i̍k-khì GopherJS,[20] kā Go pian-i̍k tsò JavaScript í-lâi tsìn-hîng tsiân-tuan Web khai-huat.

Li̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pán-pún khòng-tsè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsi-tshî ta̍k-ê tsú-iàu ê Go gú-giân pán-pún, it-tit-kàu ū nn̄g-ê koh-khah sin-ê tsú-iàu pán-pún.[21]

Pán-pán Tsōng-thài Tshut-pán ji̍t-kî Uī-hóo kiat-sok
Old version, no longer maintained: go1 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2012-03-28 2013-12-01
Old version, no longer maintained: go1.1 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2013-05-13 2014-06-18
Old version, no longer maintained: go1.2 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2013-12-01 2014-12-10
Old version, no longer maintained: go1.3 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2014-06-18 2015-08-19
Old version, no longer maintained: go1.4 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2014-12-10 2016-02-17
Old version, no longer maintained: go1.5 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2015-08-19 2016-08-15
Old version, no longer maintained: go1.6 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2016-02-17 2017-02-16
Old version, no longer maintained: go1.7 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2016-08-15 2017-08-24
Old version, no longer maintained: go1.8 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2017-02-16 2018-02-16
Old version, no longer maintained: go1.9 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2017-08-24 2018-08-24
Old version, no longer maintained: go1.10 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2018-02-16 2019-02-25
Old version, no longer maintained: go1.11 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2018-08-24 2019-09-03
Old version, no longer maintained: go1.12 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2019-02-25 2020-02-25
Old version, no longer maintained: go1.13 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2019-09-03 2020-08-11
Old version, no longer maintained: go1.14 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2020-02-25 2021-02-16
Old version, no longer maintained: go1.15 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2020-08-11 2021-08-16
Old version, no longer maintained: go1.16 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2021-02-16 2022-03-15
Old version, no longer maintained: go1.17 Old version, no longer maintained: Kiat-sok 2021-08-16 2022-08-02
Older version, yet still maintained: go1.18 Older version, yet still maintained: Uī-hóo 2022-03-15 Q1 2023
Current stable version: go1.19 Current stable version: Hiān-tsāi 2022-08-02 Q3 2023
Future release: go1.20 Future release: Kè-uē tiong Q1 2023 Q1 2024

Tsù-sik[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Using alternative backends reduces compilation speed and Go's control over garbage collection but provides better machine-code optimization.[19]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

This article incorporates material from the official Go tutorial, which is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 license.
 1. "Is Go an object-oriented language?". April 13, 2019 khòaⁿ--ê. Although Go has types and methods and allows an object-oriented style of programming, there is no type hierarchy. 
 2. "Go: code that grows with grace". June 24, 2018 khòaⁿ--ê. Go is Object Oriented, but not in the usual way. 
 3. 3.0 3.1 "Text file LICENSE". The Go Programming Language. October 5, 2012 khòaⁿ--ê. 
 4. "Release History". 
 5. "The Go Programming Language Specification - the Go Programming Language". 
 6. 6.0 6.1 "Why doesn't Go have "implements" declarations?". golang.org. October 1, 2015 khòaⁿ--ê. 
 7. Pike, Rob (December 22, 2014). "Rob Pike on Twitter". March 13, 2016 khòaⁿ--ê. Go has structural typing, not duck typing. Full interface satisfaction is checked and required. 
 8. "lang/go: go-1.4". OpenBSD ports. December 23, 2014. January 19, 2015 khòaⁿ--ê. 
 9. "Go Porting Efforts". Go Language Resources. cat-v. January 12, 2010. January 18, 2010 khòaⁿ--ê. 
 10. "Additional IP Rights Grant". The Go Programming Language. October 5, 2012 khòaⁿ--ê. 
 11. Kincaid, Jason (November 10, 2009). "Google's Go: A New Programming Language That's Python Meets C++". TechCrunch. January 18, 2010 khòaⁿ--ê. 
 12. "Language Design FAQ". golang.org. January 16, 2010. February 27, 2010 khòaⁿ--ê. 
 13. Metz, Cade (May 5, 2011). "Google Go boldly goes where no code has gone before". The Register. 
 14. "Is the language called Go or Golang?". March 16, 2022 khòaⁿ--ê. The language is called Go. 
 15. "Go 1.5 Release Notes". January 28, 2016 khòaⁿ--ê. The compiler and runtime are now implemented in Go and assembler, without C. 
 16. "Go 1.11 is Released". August 24, 2018. January 1, 2019 khòaⁿ--ê. 
 17. "Installing GCC: Configuration". December 3, 2011 khòaⁿ--ê. Ada, Go and Objective-C++ are not default languages 
 18. "FAQ: Implementation". golang.org. August 2, 2021. August 2, 2021 khòaⁿ--ê. 
 19. "gollvm § Is gollvm a replacement for the main Go compiler? (gc)". Git at Google. 
 20. "A compiler from Go to JavaScript for running Go code in a browser: Gopherjs/Gopherjs". GitHub. April 18, 2020. 
 21. "Release History". golang.org. 

Ên-sin ua̍t-to̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Addison-Wesley
 • List of programming languages
 • Communicating sequential processes
 • Visual Studio Code

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Go (programming language)