Hái-sai Bông-kó͘-cho̍k Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Hái-sai Bông-kó͘-cho̍k Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu

Hái-sai Bông-kó͘-cho̍k Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu (海西蒙古族藏族自治州, Bông-kó͘-gí: ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠲᠥᠪᠡᠳ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
, Chōng-gí: མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Bông-kó͘-cho̍k kap Chōng-cho̍k.

Hêng-chèng-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]