Hân-kok tiān-sī-kio̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Hân-kok ê ián-oân Kim Siù-hiân kap Choân Tì-hiân

Hân-kok tiān-sī-kio̍k, kán-chheng Hân-kio̍k (韓劇), sī Hân-kok chè-chok ê tiān-sī-kio̍k. 1980 nî-tāi, Hân-kio̍k tòe tiān-sī ê chhái-sek-hoà ta̍uh-ta̍uh heng-khí. 1990 nî-tāi, Hân-kok siu-tēng Tiān-sī-hoat, ún-chún bîn-êng kap iú-soàⁿ ê tiān-sī-tâi chìn-ji̍p tiān-sī hòng-sàng sán-gia̍p. 1991 nî, bîn-êng siong-gia̍p tiān-sī-tâi SBS ê sêng-li̍p hō͘ Hân-kio̍k sán-gia̍p hêng-sêng KBS, MBC kap SBS saⁿ toā kong-si siong-gia̍p-hoà ê ūn-chok keh-kio̍k. 1997 nî, Hân-kio̍k Ài-chêng sī Siáⁿ-mi̍hTiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi ê jia̍t-kông hòng-sàng, hō͘ Hân-kio̍k khai-sí tī Tiong-kok, Tâi-oân, Ji̍t-pún kap Tang-lâm-a tē-khu liû-hêng, chiâⁿ-chò "Hân-liû" ê tiōng-iàu cho͘-sêng pō͘-hūn. 2000 nî khai-sí, Hân-kio̍k kap Hân-liû tī sè-kài koh-khah toā hoān-ûi ê lâi liû-hêng, chèng-sek chìn-ji̍p heng-sèng-kî.

Hân-kok tiān-sī-tâi it-poaⁿ sī hiòng hā-sio̍k ê iáⁿ-sī chè-chok kong-si chù-bûn tiān-sī-kio̍k, bô su-iàu chè-phìⁿ-jîn lâi khó-lū chu-kim tiû-pī kap chhī-tiûⁿ siau-lō͘ ê tāi-chì. In-chhú, thoân-thóng ê Hân-io̍k chè-chok bô͘-sek sī "PD ha̍p-it", iā-chiū-sī chè-phìⁿ-jîn kap tō-ián ê chit-chek iû kāng chi̍t ê lâng lâi tam-jīm, hō-chò PD (Eng-gú lāi producer kap director ê ì-sù). Lēng-goā, Hân-kio̍k chhái-chhú chi̍t-bīn siá, chi̍t-bīn hip ê thé-chè. Tiān-sī-kio̍k khai-hip chêng, it-poaⁿ kan-na su-iàu saⁿ hun-chi it ê kio̍k-pún kap tāi-thò. Tiān-sī-kio̍k ê hòng-sàng it-poaⁿ mā kan-na su-iàu 30% chó-iū ê oân-sêng phìⁿ. Ūi-tio̍h beh tui-kiû siu-sī-lu̍t, kio̍k-cho͘ jîn-oân ē-tàng kin-kì koan-chiòng ê su-kiû khak-tēng kio̍k-chêng ê hoat-tián kap chòe-āu ê kiat-kio̍k.

Hân-kio̍k thé-hiān tio̍h Hân-kok tang-sai hūn-ha̍p bûn-hoà ê te̍k-tiám, thàu-kòe piáu-hiān jîn-sèng ê bí-lē, o-ló chin, siān, bí, sok-chō chip-koat, kian-jím, chiong-boán goân-khì ê jîn-bu̍t hêng-siōng, chhiòng-tō ang-á-bó͘ un-ài, iú-hàu pē-bú, chiâⁿ-si̍t sìn-iōng, tin-sioh chheng-chêng téng-téng thoân-thóng Jû-ka su-sióng.