Hêng-chèng-īⁿ Gián-kiù Hoat-tián Khó-he̍k Úi-oân-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hêng-chèng-īⁿ Gián-kiù Hoat-tián Khó-he̍k Úi-oân-hōe (行政院研究發展考核委員會), kán-chheng Gián-khó-hōe (研考會), sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú tī 1969 nî kàu 2014 nî bat siat-li̍p ê chi̍t ê pō͘-mn̂g, ūn-chok kî-kan chú-iàu sī teh ūn-iōng kho-ha̍k hong-hoat hū-chek pān-lí chèng-chhek gián-kiù kap kui-ōe kang-chok, tùi chèng-hú si-chèng kè-ōe ê chip-hêng tio̍h hū-chek tui-chong, koán-chè kap khó-he̍k ê kang-chok, kî-bōng thê-ko hêng-chèng hāu-lu̍t kap chhiok-chìn hêng-chèng ê hiān-tāi-hòa.