跳至內容

Hêng-chèng-īⁿ liân-ha̍p ho̍k-bū tiong-sim

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hêng-chèng-īⁿ liân-ha̍p ho̍k-bū tiong-sim (行政院聯合服務中心), koh kiò liân-ho̍k tiong-sim (聯服中心), sī Tâi-oân Hêng-chèng-īⁿ tī choân-kok kok-tē siat-tì ê gia̍p-bū ho̍k-bū ki-koan (phài-chhut ki-koan), kok tiong-sim siú-tiúⁿ sī "chú-jīm", si̍t-chè-siōng iû "chip-hêng-tiúⁿ" ūn-chok tiong-sim sū-bū. Tiong-sim chú-iàu thê-kiong tan-it thang-kháu í ka-kiông ho̍k-bū siú-to͘-khoan í-gōa tē-khu bîn-chiòng ê hia̍p-kong su-iàu.