O-lân ê Formosa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Hô-lân ê Formosa choán--lâi)
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Formosa, VOC
Formosa
Sit-bîn-tē

 

1624 nî-1662 nî
 

國徽
VOC ê kî VOC ê hui-hō
Tâi-oân位置图
Siú-to͘ Zeelandia
Thong-iōng Gú-giân Hô-lân-gú(Koaⁿ-hong)、Siraya-gú
Chú-iàu chong-kàu Ki-tok Sin-kàu
Chèng-thé Sit-bîn-tē
Tâi-oân Chóng-tok
- 1624 nî–1625 nî Sonck (Siú-jīm)
- 1656 nî–1662 nî Frederick Coyett (Boa̍t-jīm)
Le̍k-sú Sî-kî Tōa Hâng-hái sî-tāiKū Té-kok chú-gī
 - 雷約生占領澎湖 1622 nî
 - SonckKiàn-li̍p Siong-koán 1624 nî
 - 濱田彌兵衛事件 1628 nî
 - 拉美島事件 1636 nî
 - 雞籠之戰 1642 nî
 - 郭懷一事件 1652 nî
 - CoyettTâu-hângTīⁿ-sim 1662 nî2goe̍h1ji̍t
 - 清荷聯軍 1663 nî
Hòe-pè se-pan-gâ gûn-goân[1]Pang-bô͘:NoteTag
Taⁿ Siok-tī Flag of the Republic of China.svg Tâi-oân


Kē-tē-kok17 sè-kí sî keng-kòe VOCFormosa (Tâi-oân) si̍t-bîn, sî-kan sī 1624 nî kàu 1662 nî, thóng-tī ê tiong-sim sī Fort Zeelandia (hiān-sî ê An-pêng). In āu-bóe chiàn-su Tēⁿ Sêng-kong ê kun-tūi pēng-chhiá kiat-sok si̍t-bîn thóng-tī.

Poeh-cha̍p-nî Chiàn-cheng hoat-seng í-āu, Hô-lân-lâng sêng-li̍p liáu Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si (Hô-lân-gú:Vereenigde Oost-Indische Compagnie, sok-siá: VOC). Thàu-kòe chiàn-cheng chhiú-tōaⁿ, toat-chhú Se-pan-gâ kap Phû-tô-gê tī Tang-a ê si̍t-bîn-tōe. Hô-lân-lâng tī Jakarta, Ambon í-kip Hirado(平戶) siat-li̍p siong-koán, tān-sī in it-ti̍t bô-hoat-tō͘ chìn-ji̍p Tiong-kok chhī-tiûⁿ.

1604 nî, Wybrand van Warwijck siūⁿ boeh chiàm-niá Macau chiâⁿ-chòe kap Tiong-kok mō-e̍k ê chìn-chhut-káng. Bô-ì phah-su Phû-tô͘-gê Wybrand van Warwijck sûi oat-hiòng chiàm-niá Phîⁿ-ô͘. Phah-sǹg boeh an-iâⁿ-chat-chē.

  1. 韓家寶 鄭維中 2005,頁142