Ha̍p-chok Kim-khò͘ Siong-gia̍p Gîn-hâng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ha̍p-khò͘ ê chóng-hâng toā-lâu

Ha̍p-chok Kim-khò͘ Siong-gia̍p Gîn-hâng (合作金庫商業銀行), kán-chheng Ha̍p-chok Kim-khò͘ (合作金庫) ia̍h-sī Ha̍p-khò͘ (合庫), sī Tâi-oân ê chi̍t keng toā-hêng ê siong-gia̍p gîn-hâng. Ha̍p-khò͘ kàu 2015 nî nî-té ûi-chí sī choân Tâi-oân êng-gia̍p kì-tiám siōng-chē ê siong-gia̍p gîn-hâng, kok-lāi kì-tiám 272 keng, kok-goā kì-tiám 16 keng.

Ha̍p-khò͘ ê chiân-sin sī tī 1923 nî chhòng-li̍p ê Tâi-oân Sán-gia̍p Cho͘-ha̍p Hia̍p-hōe (臺灣產業組合協會), iû hit-tang-chūn choân Tâi-oân 290-goā keng ha̍p-chok-siā liân-ha̍p cho͘-sêng. 1942 nî, kái-cho͘ Tâi-oân Sán-gia̍p Cho͘-ha̍p Liân-ha̍p-hōe (台灣產業組合聯合會). 1944 nî, in-ūi Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng koh-chài kái-cho͘, hun-chò Tâi-oân Sán-gia̍p Kim-khò͘ (台灣產業金庫) kap Tâi-oân Lông-gia̍p-hōe (台灣農業會) nn̄g ê ki-kò͘. Kî-tiong, Tâi-oân Sán-gia̍p Kim-khò͘ choan-bûn keng-êng kim-iông sū-gia̍p.

1946 nî 10 goe̍h 5 hō, Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú chiap-siu Tâi-oân Sán-gia̍p Kim-khò͘, kái-cho͘ Tâi-oân-séng Ha̍p-chok Kim-khò͘ (臺灣省合作金庫).