跳至內容

Hiān-si̍t-chú-gī (gē-su̍t ūn-tōng)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hoat-kok tī 1850 nî-tāi khai-sí liáu chi̍t kái Hiān-si̍t-chú-gī gē-su̍t ūn-tōng, mā ē-tàng kóng Siá-si̍t-chú-gī. Hiān-si̍t-phài gē-su̍t-ka hoán-khòng tong-sî chū 18 sè-kí āu-kî tī Hoat-kok bûn-ha̍k kiam bí-su̍t-kài liû-hêng--ê Lô-bān-chú-gī. Hiān-si̍t-chú-gī te̍k-pia̍t kiông-tiāu tián-hiān chin-si̍t kap tong-sî jîn-bîn, koh ū si̍t-chè ê chōng-hóng, pau-koat bīn-tùi bái-khoán tāi-chì.

Gustave Courbet sī pún gē-su̍t ūn-tōng ê chhōa-thâu jîn-bu̍t.