Ho̍k-ha̍p chhiū-chí (khí-kho)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ho̍k-ha̍p chhiū-chí (dental composite) sī khí-kho iōng lâi thiâm-pó· chiù-khí ê châi-liāu. Kah kî-thaⁿ ê ho̍k-ha̍p châi-liāu (composite material) kāng-khoân, khí-kho ê ho̍k-ha̍p chhiū-chí sī iû chhiū-chí ki-chit, chhin-chhiūⁿ methacrylate hit-lūi ê urethane dimethacrylate (UDMA), kap bû-ki thiâm-liāu (filler) chhin-chhiūⁿ silicon dioxide silica lâi cho·-sêng. Thiâm-liāu chú-iàu sī tô-chû he̍k po-lê, ē kái-piàn ho̍k-ha̍p chhiū-chí ê nāi-boâ-tō· (resistance) kap thang-kng-sèng. Ngó·-ha̍p-chē (coupling agent) chhiūⁿ silane sī ēng-lâi ka-kiông chit 2 ê hêng-hūn chi-kan ê kiat-ha̍p. Iōng kng he̍k jia̍t chia-ê lêng-liōng ē chhiok-hoat ín-hoat-chē (initiator) lâi khai-sí ho̍p-ha̍p chhiū-chí ê chū-ha̍p hoán-èng (polymerization). Chhui-hoà-chē ē-sái khòng-chè hoán-èng ê sok-tō·.