Hoat-iām

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Huat-iām
Iām-tsìng ê tsú-iàu pēnn-tsìng pau-kuat: thàng-thiànn, huat-jia̍t, huat-âng, hàng-tsíng kap kong-lîng sòng-sit. Iû-î kuè-bín huán-ìng, uì tsiah ē-tàng khuànn-tio̍h tsi̍t-kuá-á tsí-piau.
Specialty Immunology, rheumatology
Symptoms Heat, pain, redness, swelling
Complications Asthma, pneumonia, autoimmune diseases
Duration Acute: few days
Chronic: up to many months, or years
Causes Infection, physical injury, autoimmune disorder

Huat-iām (ing-gú: Inflammation; lâi-tsū latin-gú: inflammatio; huat-hông (發癀); iām-tsìng (炎症); hàn-gú: 發炎) sī sin-thé ê tsoo-tsit tuì iú-hāi tshì-kik (pí-jû pīng-guân-thé (pathogen), siū-sún sè-pau hi̍k-tsiá tshì-kik bu̍t) ê ho̍k-tsa̍p sing-bu̍t huán-ìng ê tsi̍t-pōo-hūn,[1][2] sī sia̍p-ki̍p bián-i̍k sè-pau, hiat-kuán kap hun-tsú kài-tsit (分子介質) tíng-tíng tsoo-tsit ê pó-hōo sìng huán-ìng. Huat-iām ê kong-lîng sī siau-tû sè-pau sún-siong ê siōng-thâu-á ê guân-in, tshing-tû guân-sí sún-siong kah iām-tsìng kuè-tîng jî-lâi siū-sún ê huāi-sí (壞死) sè-pau hām tsoo-tsit; pīng-tshiánn khé-tōng tsoo-tsit siu-ho̍k.

Ngóo ê tsú-iàu ê thé-ting sī jia̍t, thiànn, âng, tsíng kap kong-lîng sòng-sit (latin-gú: calor, dolor, rubor, tumor kap functio laesa). Huat-iām sī tsi̍t-tsióng t-it-puann ê huán-ìng, in-tshú huat-iām hông jīn-uî sī sian-thian bián-i̍k ê tsi̍t-tsióng ki-tsè; put-kò sik-ìng sìng bián-i̍k tio̍h-ē tsiam-tuì ta̍k-tsióng pīng-guân-thé (pathogen).[3] Huat-iām siunn-tsió khó-lîng ē tì-sú ū-hāi ê tshì-kik (pí-jû ba̋i-khín (bacteria)) tuì tsoo-tsit ū tsìn-hîng sìng ê phò-hāi; pīng-tshiánn sún-hāi sing-bu̍t thé ê sing-tsûn. Tò-píng lâi kóng, kuè-to ê bān-sìng huat-iām hîng-sik ê huat-iām kah to-tsióng pēnn-tsìng ū kuan-hē, pí-jû hue-hún tsìng (花粉症), gê-tsiu pēnn(牙周病), tōng-me̍h tsiok-iōng ngē-huà (動脈粥樣硬化) kap kut kuan-tsat-iām (骨關節炎).

Huat-iām ē-tàng hun-tsò kip-sìng hām bān-sìng tsit nn̄g-tsióng. Kip-sìng huat-iām sī sin-thé tuì ū-hāi tshì-kik ê siōng-thâu-á ê huán-ìng, tō sī thong-kuè hiat-tsiong hām pe̍h sè-pau (ti̍k-pia̍t sī lia̍p sè-pau) uì hiat-i̍k tsìn-ji̍p siū-sún tsoo-tsit ê ūn-tōng tsing-ka lâi si̍t-hiān ê. It hē-lia̍t sing-huà sū-kiānn thuân-pò kap sîng-si̍k ê huat-iām huán-ìng, sia̍p-ki̍p kio̍k-pōo hiat-kuán hē-thóng, bián-i̍k hē-thóng kap siū-siong tsoo-tsit lāi ê kok-tsióng sè-pau. Tn̂g-kî huat-iām (kiò-tsò bān-sìng huat-iām) ē tì-sú huat-iām pōo-uī ê sè-pau luī-hîng (pí-jû tan-hi̍k (單核) sè-pau) huat-sing ta̍uh-ta̍uh-á piàn-huà, i-ê ti̍k-ting sī huat-iām kuè-tîng tang-tiong tsoo-tsit tông-sîphò-hāi hām siu-kian.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Ferrero-Miliani L, Nielsen OH, Andersen PS, Girardin SE (February 2007). "Chronic inflammation: importance of NOD2 and NALP3 in interleukin-1beta generation". Clinical and Experimental Immunology. 147 (2): 227–235. doi:10.1111/j.1365-2249.2006.03261.x. PMC 1810472Freely accessible. PMID 17223962. 
 2. Chen L, Deng H, Cui H, Fang J, Zuo Z, Deng J, et al. (January 2018). "Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs". Oncotarget. Impact Journals, LLC. 9 (6): 7204–7218. doi:10.18632/oncotarget.23208. PMC 5805548Freely accessible. PMID 29467962. 
 3. Abbas AB, Lichtman AH (2009). "Ch.2 Innate Immunity". Chū Saunders (Elsevier). Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system (3rd pán.). Saunders/Elsevier. ISBN 978-1-4160-4688-2. 

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Anaphylatoxin
 • Anti-inflammatories
 • Essential fatty acid interactions
 • Healing
 • Inflammaging
 • Inflammatory cytokine
 • Inflammatory reflex
 • Interleukin
 • Lipoxin
 • Neurogenic inflammation
 • Substance P
 • Stress (biology)
 • Endothelial Cell Tropism

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Inflammations