Hok-ní-mô͘-sa Ko-sok-kong-lō͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Hok-ní-mô͘-sa Ko-sok-kong-lō͘ lō͘-soàⁿ

Hok-ní-mô͘-sa Ko-sok-kong-lō͘ (福爾摩沙高速公路, kán. Hok-ko) sī Tâi-oân ê tē-jī tiâu lâm-pak-hiòng ko-sok-kong-lō͘, iā hō-hò Kok-tō Sam-hō (國道三號), Tē-jī Ko-sok-kong-lō͘ (第二高速公路, kán. Jī-ko). Nā àn-chiàu heng-kiàn kun-toāⁿ kap tē-lí ūi-tì, koh ē-ēng hun-chò Pak-jī-ko (北二高), Tiong-jī-ko (中二高) kap Lâm-jī-ko (南二高) saⁿ-toā khu-toāⁿ. Jī-ko choân-tn̂g 431.5 kong-lí, sī choân Tâi-oân siōng-tn̂g ê ko-sok-kong-lō͘. Tong-chho͘ heng-kiàn Jī-ko ê chú-iàu kong-lêng sī beh so͘-sàn Tiong-san Ko-sok-kong-lō͘ chhu-kīn páu-hô ê kau-thong liû-liōng. Jī-ko tông-sî mā ū pêng-hêng siâⁿ-hiong hoat-tián ê jīm-bū, só͘-í hām It-ko sio-pí, Jī-ko ê lō͘-soàⁿ chú-iàu chhǹg-kòe Tâi-oân sai-pō͘ ê tiong-sió-hêng siâⁿ-tìn kap hiong-chhun só͘-chāi, chhiok-chìn iân-soàⁿ tē-khu ê keng-chè hoat-tián. Jī-ko chū 1987 nî ùi Pak-jī-ko khai-sí tāng-kang, 1993 nî khai-sí hun-toāⁿ thong-chhia, chì 2004 nî 1 goe̍h 11 ji̍t choân-soàⁿ oân-kang.