Hu-ūi goân-siú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Hu-ūi goân-siú (虛位元首) sī bô chián-ak si̍t-chè chèng-tī koân-le̍k ê kok-ka goân-siú. Hu-ūi goân-siú bô tī kok-ka chèng-tī tiong pān-ián koat-tēng-sèng ê chok-iōng, hām si̍t-koân goân-siú ê khài-liām siong-tùi. Chit-má si̍t-hêng kun-chú li̍p-hiàn chè-tō͘ ê kok-ka ê kun-chú hām gī-hōe lōe-koh chè-tō͘ tiong ê chóng-thóng tī it-poaⁿ ê chêng-hòng hā lóng sio̍k-î hu-ūi goân-siú. Chia-ê kok-ka ê si̍t-chè koân-le̍k sī chiáng-ak chāi gī-hōe kap lōe-koh ê chhiú-lāi.

Put-kò hu-ūi goân-siú iu-goân sī kok-ka ê siōng-koân tāi-piáu, iā sī kok-ka thóng-it ê siōng-teng, ū-tang-sî ē chiap-thāi goā-kok chèng-iàu, chhut-sek tiōng-iàu tiûⁿ-ha̍p, pan-siū kok-ka êng-ū kap chìn-hêng kok-sū hóng-mn̄g téng-téng oa̍h-tāng. Kin-kì bô-kāng kok-ka ê chèng-tī chè-tō͘, ū-tang-sî iáu ē kin-kì kok-hōe ê koat-tēng jīm-bēng kap pà-bián chèng-hú siú-náu, kin-kì chèng-hú siú-náu ê thê-àn kái-sàn kok-hōe téng-téng lé-gî-sèng ê chèng-tī kang-chok.