Iûⁿ Ún-giân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Iûⁿ Ún-giân (楊允言; 1966 nî chhut-sì) sī Tâi-oân ê chok-ka, Tâi-gí-bûn ê thui-sak-chiá. I sī chu-sìn kang-têng phok-sū chhut-sin--ê; chū 1987 nî 9 goe̍h khai-sí ēng Tâi-gí siá mi̍h, 1988 nî khai-sí tī chi̍t kóa Tâi-gí khan-bu̍t hoat-piáu bûn-chiuⁿ.

Hoan-siá "Kúi-á Bé-chhia", 1996 nî Jîn-kng chhut-pán.

1992 nî 5 goe̍h "Ha̍k-seng Tâi-oân Gú-bûn Chhiok-chìn-hōe" sêng-li̍p, tam-jīm tē-1 jīm hōe-tiúⁿ, chhut-pán "Tâi-gú Ha̍k-seng" cha̍p-chì.

1995 nî kiat-hùn, bi̍t-goa̍t ê sî kah chi̍t-tīn pêng-iú chò-hóe khì peh Gio̍k-san chhú-lí soaⁿ-téng ê tâng-siōng. (pò-tō)

2008 nî tit-tio̍h Kàu-io̍k-pō͘ piáu-iông chhui-tián bó-gí kò-jîn kia̍t-chhut kòng-hiàn-chióng.

Chú-pian "Tâi-gú-bûn ūn-tōng hóng-tâm kì sú-liāu lūi-pian", 2008 nî Kok-sú-koán chhut-pán, lēng-gōa 2 ūi chú-pian sī Tiuⁿ Ha̍k-khiam, Lī Bí-chhin.

2011 nî tit-tio̍h Tâi-pak Sai-khu Hû-lûn-siā chú-pān ê Tâi-oân-bûn-hòa-chióng.

Kah Tân Tek-hôa, Ông Pó-liân chò-hóe hoan-siá Iâu Ka-bûn Tâi-oân 7-sek-kì ê "Nâ-hái-bāng", 2013 nî Kim-an chhut-pán.

2014 nî chhut-pan "Tâi-gú-bûn Gú-liāu Chhú-lí kah Sòaⁿ-téng Chu-goân Gián-kiú", A-sè-a Kok-chè Thoân-pò͘-siā chhut-pán.

Chhōa ha̍k-seng Tân Io̍k-kun, Iûⁿ Bûn-siù, Siau Chêng hoan-siá Iâu Ka-bûn Tâi-oân 7-sek-kì ê "O͘-chúi-kau", 2016 nî Kim-an chhut-pán.

Chú-pian " Khòaⁿ Khan-páng -- Kóng-kò Chiau-pâi ê Tâi-gú Tōa-ha̍k-būn", 2018 nî Chiân-ōe chhut-pán, lēng-gōa 2 ūi chú-pian sī Khng Pôe-tek, Hô Sìn-hān.

Chham-ú Tâi-tiong su-hoān-ha̍k-hāu jîn-koân kháu-su̍t hóng-tâm kì-lo̍k kah chhut-pán kè-ōe (pe̍h-sek khióng-pò͘ sî-kî), 2018 nî chhut-pán "Po̍k-hong-ú-hā ê Tiong-su -- Tâi-tiong Su-hoān-ha̍k-hāu Su-seng Chèng-tī Siū-lān Kí-si̍t", Chú-pian sī Tân Gān-pin, Tâi-tiong-chhī-chèng-hú Bûn-hòa-kio̍k hoat-hêng.

Chú-pian "Oa̍t-iûⁿ Bîn-chú Ho͘-siaⁿ : Kū-kim-soaⁿ Oan-khu Tâi-oân-chi-im Chhiú-kó Kái-tho̍k" lóng-chóng 3 pún, 2020 nî Tâi-oân Le̍k-sū Phok-bu̍t-koán chhut-pán, lēng-gōa 2 ūi chú-pian sī Hô Gī-lîn, Tân Sè-hông.

Ū chò chi̍t-kóa soaⁿ-teng Tâi-gú chu-goân, pau-koat Tâi-hôa sòaⁿ-téng sû-tián, Tâi-gú gú-sû kiám-sek, Tâi-gú-bûn sò͘-ūi tián-chông chu-liāu-khò͘, Tâi-gú-bûn kì-ek, ... téng-téng.

Ū chham-ka Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe, bo̍k-chêng sī lí-sū (2021nî), koh ū chham-ka Tâi-bûn Pit-hōe, bo̍k-chêng sī lí-sū (2021nî).

Chham-chiàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]