Iû-tāi Ông-kok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Iû-tāi Ông-kok sī chi̍t-ê î kong-gôan Chiân cha̍p-sè-kí chì Chiân la̍k-sè-kí chûn-chāi ê Tiong-tang-kok-ka, ī Sat-ma-lī-a it-tông chiông gôan-lâi ê Í-sek-lia̍t ông-kok hun-lia̍t chhut-khì. Kin-kì Kū-iok Sèng-keng só· kì-chài, Í-sek-lia ê hun-lia̍t, sī iû-î Só·-lô-bûn ông put tiong-î Sîn, só·-í chèng-hā ông-kok hun-lia̍t ê ok-in; ka-siāng Só·-lô-bûn pún-sin chāi-ūi kî-kan tāi-sù-ki heng-kiàn kap kî-chú Lô-pho-àm teng-ūi āu ê bô-ti, ē-sái-tit sēng-ke̍k-chi̍t-sî ê kok-ka, î iok kong-gôan Chiân 975-nî hun-lia̍t āu, tī pak-pō· cha̍p-ê chi-phài chheng-chok "Í-sek-lia̍t", lâm-pō· ê nn̄g-ê chi-phài chheng-ûi "Iû-tāi"; ū sî-hāu chheng-ho Í-sek-lia ûi "Pak-kok", chheng Iû-tāi ûi "Lâm-kok". Che chhù hun-lia̍t, sī Í-sek-lia̍t le̍k-sú chiūⁿ ê chi̍t-kiāⁿ tāi-sū.

Iû-tāi kun-chú lia̍t-pió[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ông

Nî-hān

Chok-ông tāi-iok ê nî-tāi

Le̍k-sú su keng-bûn chham-khó

Lô-pho-àm 18-nî Kong-gôan-chiân 931-nî chì 913-nî Ông-chiūⁿ 14:21; Tāi-hā 12:13
A-pí-a Nn̄g-nî Kong-gôan-chiân 913-nî chì 911-nî Ông-chiūⁿ 15:1,2; Tāi-hā 13:1
A-sat 41-nî Kong-gôan-chiân 911-nî chì 870-nî Ông-chiūⁿ 15:9,10; Tāi-hā 16:13
Iok-sa-hoat 22-nî Kong-gôan-chiân 870-nî chì 848-nî Ông-chiūⁿ 22:41; Tāi-hā 20:31
Iok-lân chhit-nî Kong-gôan-chiân 848-nî chì 841-nî Ông-hā 8:16; Tāi-hā 21:5
A-hap-sīa 1-nî Kong-gôan-chiân 841-nî chì 841-nî Ông-hā 8:25; Tāi-hā 22:2
A-tha-lī-ngá la̍k-nî Kong-gôan-chiân 841-nî chì 835-nî Ông-hā 11:3; Tāi-hā 22:12
Iok-a-si 39-nî Kong-gôan-chiân 835-nî chì 796-nî Ông-hā 12:1; Tāi-hā 24:1
A-má-siā 15-nî Kong-gôan-chiân 796-nî chì 781-nî Ông-hā 14:1; Tāi-hā 25:1
A-sat-lī-ngá (Ou-se-ngá) 41-nî Kong-gôan-chiân 781-nî chì 740-nî Ông-hā 15:1; Tāi-hā 26:1
Iok-tàn sì-nî Kong-gôan-chiân 740-nî chì 736-nî Ông-hā 15:32; Tāi-hā 27:1
A-khap-sū 20-nî Kong-gôan-chiân 736-nî chì 716-nî Ông-hā 16:12; Tāi-hā 28:1
Hi-se-ka 29-nî Kong-gôan-chiân 716-nî chì 687-nî Ông-hā 18:1; Tāi-hā 29:1
Má-ná-se 45-nî Kong-gôan-chiân 687-nî chì 642-nî Ông-hā 21:1; Tāi-hā 31:1
A-bûn 2-nî Kong-gôan-chiân 642-nî chì 640-nî Ông-hā 21:19; Tāi-hā 33:21
Iok-se-a 31-nî Kong-gôan-chiân 640-nî chì 609-nî Ông-hā 22:1; Tāi-hā 34:1
Iok-hap-su 3-kò·-go̍eh Kong-gôan-chiân 609-nî chì 609-nî Ông-hā 23:31; Tāi-hā 36:1
Iok-ngá-kèng 11-nî Kong-gôan-chiân 609-nî chì 598-nî Ông-hā 23:36; Tāi-hā 36:5
Iok-ngá-kun 3-kò·-go̍eh Kong-gôan-chiân 598-nî chì 598-nî Ông-hā 24:8; Tāi-hā 36:9
Se-tí-ka 11-nî Kong-gôan-chiân 598-nî chì 587-nî Ông-hā 24:18; Tāi-hā 36:11

Chham-kìⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]