Iōng-chiá:Andreitshua

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Iōng-chiá:Andreicuax choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Thài-it kim-hua tsong-tsí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tē-1 tsiong Then-sim[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1. Tsū-z̦ên ua̍t tə̄, tə̄ bû bîng-siòng, it-sìng z̦î-í, it guân-sîn z̦î-í. Sìng-bīng put-khə́-kèn, kì tsi then-kong, then-kong put-khə́-kèn, kì tsi lióng-ba̍k. 古來仙真皆口口相傳,傳一得一。自太上化现東華,遞傳嵓以及南北兩宗,全真可為極盛,盛者盛其徒眾,衰者衰於心傳,以至今曰,濫泛極矣!凌替極矣!極則返,故蒙淨明許祖,垂慈普度,特立教外別傳之旨,接引上根。聞者千劫難逢,受者一時法會,皆當仰體許祖苦心,必於人伦日用间,立定腳跟,方可修真悟性。我今叨為度師,先以太乙金華宗旨發明,然後細為開說,Thài-it-tsiá, bû-siōng tsi uī. 丹诀甚多,總假有為而臻無為,非一超直入之旨。所傳宗旨,直提性功,不落第二法門,所以為妙。金華即光也,光是何色?取象於金華,亦秘一光字在內,是先天太乙之真炁,水乡铅只一位者. Tshí iá, huê-kong tsi kong, 全用逆法,注想天心,天心居日月中。《黃庭經》云:「寸田尺宅可治生,尺宅面也,面上寸田,非天心而何?方寸中具有鬱羅肖台之勝,玉京丹闕之奇,乃至虛至靈之神所住。」z̦û ua̍t: 「hu-tiong」;sik-ua̍t: "lîng-tâi"; tō uat: 「tsóo-thôo」: ua̍t「n̂g-tîng」, ua̍t「hên-kuan」、ua̍t「先天竅」。蓋天心猶宅舍一般,光乃主人翁也。故一回光,周身之氣皆上朝,如聖王定都立極,執玉帛者萬國;又如主人精明,奴婢自然奉命,各司其事。諸子只去回光,便是無上妙誦。光易動而難定,回之既久,此光凝結,即是自然法身,而凝神於九霄之上矣。《心印經》所謂「默朝飛升」者,此也。
2. Tsong-tsí hîng-khí, pet-bû kiû-tsìn tsi huat, tsai sûn-sióng u-tshí. "Lîng-giām king" ûn: "Sûn-sióng tsik-hui, pit-sing then-siōng, 天非蒼蒼之天也,即生身於乾宮是也, kiú tsi, 自然身外天也."
3. Kim-huâ tsik kim-tan, sîn-bîng pèn-huà, kok si u sim, tshí-tsióng biāu-kuat, sui put-tsha hə̂-bua̍t, z̦ên-z̦î sim-hua̍t, 全要聰明,又須沉靜,非極聰明人行不得,非極沉靜人守不得。

【1. 自然曰道,道無名相,一性而已,一元神而已。性命不可見,寄之天光,天光不可見,寄之兩目。古來仙真皆口口相傳,傳一得一。自太上化现東華,遞傳嵓以及南北兩宗,全真可為極盛,盛者盛其徒眾,衰者衰於心傳,以至今曰,濫泛極矣!凌替極矣!極則返,故蒙淨明許祖,垂慈普度,特立教外別傳之旨,接引上根。聞者千劫難逢,受者一時法會,皆當仰體許祖苦心,必於人伦日用间,立定腳跟,方可修真悟性。我今叨為度師,先以太乙金華宗旨發明,然後細為開說,太乙者,無上之謂。丹诀甚多,總假有為而臻無為,非一超直入之旨。所傳宗旨,直提性功,不落第二法門,所以為妙。金華即光也,光是何色?取象於金華,亦秘一光字在內,是先天太乙之真炁,水乡铅只一位者。此也,回光之功,全用逆法,注想天心,天心居日月中。《黃庭經》云:「寸田尺宅可治生,尺宅面也,面上寸田,非天心而何?方寸中具有鬱羅肖台之勝,玉京丹闕之奇,乃至虛至靈之神所住。」儒曰:「虛中」;釋曰:「靈台」;道曰:「祖土」;曰「黃庭」、曰「玄關」、曰「先天竅」。蓋天心猶宅舍一般,光乃主人翁也。故一回光,周身之氣皆上朝,如聖王定都立極,執玉帛者萬國;又如主人精明,奴婢自然奉命,各司其事。諸子只去回光,便是無上妙誦。光易動而難定,回之既久,此光凝結,即是自然法身,而凝神於九霄之上矣。《心印經》所謂「默朝飛升」者,此也。
2. 宗旨行去,別無求進之法,在純想於此。《楞嚴經》云:「純想即飛,必生天上,天非蒼蒼之天也,即生身於乾宮是也。久之,自然身外天也。」
3. 金華即金丹,神明變化,各師於心,此種妙訣,雖不差毫末,然而甚活,全要聰明,又須沉靜,非極聰明人行不得,非極沉靜人守不得。】

Tiong-kok tet-ha̽k tēn-tsì-huà kè-uē[siu-kái | kái goân-sí-bé]