Iōng-chiá:A-lú-mih/botsamples

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

add_sitelink[siu-kái | kái goân-sú-bé]

# -*- coding: utf-8 -*-
import pywikibot

def add_sitelink(item, nan_title):
  # Adds sitelink to wikidata if not added yet.
  try:
    if u'zh_min_nanwiki' not in item.sitelinks:
      # add sitelink to wikidata
      item.setSitelink(sitelink={'site': 'zh_min_nanwiki', 'title': nan_title}, 
               summary=u'Added new link to [zh_min_nanwiki]')
      pywikibot.output(u'Added new link to wikidata')
    else:
      pywikibot.output(u'Sitelink already exists, item not edited')
  except pywikibot.data.api.APIError:
    # Bot got an error with warning for editing Yolo County (Q109709).
    pywikibot.output(u'data.api.APIError occured')
    pass

1[siu-kái | kái goân-sú-bé]

# -*- coding: utf-8 -*-
import pywikibot

#NOTE: chhōe zh-min-nan bûn-chiuⁿ "Bí-kok" ê wikidata item

site = pywikibot.Site() # chí-tēng wikipedia pán-pún
page_title = u'Bí-kok' # bûn-chiuⁿ title
page = pywikibot.Page(site, page_title)
wd_item = pywikibot.ItemPage.fromPage(page)

# chhōe wikidata téng Bí-kok (Q30) ê jîn-kháu (P1082) chu-liāu
if 'P1082' in wd_item.claims:

  # P1082 chu-liāu ē-té ū chē chōa bô-kâng sî-kan ê jîn-kháu
  p1082_list = wd_item.claims['P1082']

  # ti̍t-chiap the̍h jîn-kháu sò͘-jī, khah kán-tan ê hong-sek
  pop_amount = wd_item.claims['P1082'][0].getTarget().amount

  print pop_amount

else:
  print u'Pún item bô chi̍t hāng chu-liāu'

2[siu-kái | kái goân-sú-bé]

# -*- coding: utf-8 -*-
import pywikibot

#NOTE: chhōe zh-min-nan bûn-chiuⁿ "Bí-kok" ê wikidata item

site = pywikibot.Site() # chí-tēng wikipedia pán-pún
page_title = u'Bí-kok' # bûn-chiuⁿ title
page = pywikibot.Page(site, page_title)
wd_item = pywikibot.ItemPage.fromPage(page)

# chhōe wikidata téng Bí-kok (Q30) ê jîn-kháu (P1082) chu-liāu
if 'P1082' in wd_item.claims:

  # P1082 chu-liāu ē-té ū chē chōa bô-kâng sî-kan ê jîn-kháu
  p1082_list = wd_item.claims['P1082']

  # kā kui-ê P1082 chū-liāu kái chò json kè-sek, thang chhōe tio̍h khah siōng-sè ê chu-sìn
  # chhōe siāng téng-bīn chi̍t hūn jîn-kháu chu-liāu
  pop_json = wd_item.claims['P1082'][0].toJSON()

  # jîn-kháu sò͘-jī
  pop_amount = int(pop_json['mainsnak']['datavalue']['value']['amount'])

  # jîn-kháu sî-kan
  pop_date = pop_json['qualifiers']['P585'][0]['datavalue']['value']['time']

  # kā sî-kan chu-liāu kán-hòa
  pop_date = pop_date.split('+0000000')[1].split('T')[0]

  print pop_amount, pop_date

else:
  print u'Pún item bô chi̍t hāng chu-liāu'

3[siu-kái | kái goân-sú-bé]

# -*- coding: utf-8 -*-
import pywikibot
from pywikibot import pagegenerators as pg

query_string = """
  SELECT ?item WHERE {
  ?item wdt:P585 [] .
  MINUS { ?item wdt:P31 wd:Q577 }
  MINUS { ?item wdt:P31 wd:Q14795564 }
}
"""
# téng-bīn query ê ì-sù:
# chhōe ū P585 (point in time) chū-liāu ê wikidata item,
# pâi-tû kî-tiong P31 (instance of) sī Q577, Q14795564 ... --ê

wikidata_site = pywikibot.Site("wikidata", "wikidata")
generator = pg.WikidataSPARQLPageGenerator(query_string, site=wikidata_site)

# tùi chhâ-sûn kiat-kó loop chhut bí chi̍t hāng
for wd_item in generator:
  wd_item.get()
  # sòa--lo̍h-lāi g to̍h kap téng-bīn script ê wd_item sī kâng khoán ê mi̍h
  # ...
  # in-ūi ta̍k khoán chū-liāu kè-sek lóng bô siáⁿ kâng, khó-lêng ài chiàu lí beh
  # ê chū-liāu ēng toJSON() piàn chò json liáu-āu tùi lāi-bīn chhōe beh ài ê pō͘-hūn.