Iōng-chiá:Node ue/Kóng-chhiò

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Án kóng-chhiò siu-chi̍p

Âng-mo· ê "knee" (Sin-ka-pho)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

A-liân khì Emporium chhiau-chhē knee-high stockings (kàu kha-thâu-u tn̂g-bo̍eh) kah chāu chi̍t-ê lí-tiàm-ôan siong-liông.

A-liân: Lí ū bōe stocking (tn̂g-bo̍eh) kàu knee (kha-thâu-u) bô?
Lí-tiàm-ôan: Kàu ni? Kàu io, ū. Bô kàu ni ê!
A-liân ì-sek--tio̍h chhò-ngō·, khòai-kín kàu-chèng chū-kí: M̄-sī tn̂g-lâng ê "ni"... sī âng-mo· ê "knee"!

A-m̄ só le̍h! (Tâi-ôan)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Iū chi̍t-lâng o·-bá-sáng, te lí-hêng-thôan khì Au-chiu chhit-thô.

Au-chiu iū chin-chōe piān-só· lóng-sī-ai lo̍k tâng-sián-á chiah-ē-sái ji̍p-khì.

Tâi-ôan-lâng khá khiām-tóe, só·-í chi̍t-kûn cha-bó· koan-kong-kheh siūⁿ-kóng, nā-sī piān-só· ê mn̂g thiâu-kang m̄-só, án-ní tâng-sián-á kek-chi̍t-pái tō ē-sái ho· kui-kûn cha-bó· sòa-sòa ji̍p-khì-iōng.

Chi̍t-ê ji̍p-khì ê sî, pâi-ìn āu-piah ê tō ē tī mn̂g ê gōa-kháu kò·.

Hit-ê o·-bá-sáng sī in-hit-thôan siuⁿ-á-té ji̍p-khì ê, soah bô-lâng kì ê the-í kò·-mn̂g.

Chi̍t-ê a-tok-á cha-bó· ji̍p-lâi, khòaⁿ-tio̍h hit-kan ê mn̂g m̄-só, tō siūⁿ-beh ji̍p-khì.

Mn̂g khí-seng khòaⁿ-tio̍h o·-bá-sáng tī lāi-bīn, lióng ê lâng lóng chhoa-chi̍t-ē. A-tok-á kóaⁿ-kín hōe-sit-lé, kóng "I'm sorry" (sit-lé)

O·-bá-sáng tùi piān-só· chhut-lâi liáu-āu khì-phut-phut, kóng "Ai-ioh, tú-á chi̍t-ê pe̍h-lâng cha-bó· gōa kek-sái ê! Lâng hòng kàu chi̍t-pòaⁿ kā-me chông-ji̍p-lâi bô-iàu-kín, koh mē-lâng « A-m̄ só le̍h! »"