Io̍h-bu̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Io̍h-á choán--lâi)
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Io̍h-phín.

Io̍h-bu̍t (藥物) sī ji̍p khì sin-thé ê sî-chūn, ē-tàng keng-kòe it-tēng hong-sek kái-piàn sin-thè kong-lêng ê mi̍h-kiāⁿ. Tī hiān-tāi ê i-ha̍k, io̍h-bu̍t sī tī-liâu ê choan-gia̍p hong-hoat.

Khí-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Io̍h-bu̍t ū chē khoán chióng-lūi, phì-jû nā khòng-seng-sò͘ ê chok-iōng sī thâi sí thé lāi ê sè-khún. Tī kó͘-chá ê i-ha̍k kì-lio̍k lāi-bīn, tio̍h ū sú-iōng si̍t-bu̍t chè-phín tī-liâu pēⁿ-thiàⁿ ê lī-iōng; kó͘ bûn-bêng ê i-su̍t, chiō chin í-tiōng chháu-io̍h ê lêng-le̍k. Lēng-gōa chi̍t hong-bīn, chiú-cheng mā sī kó͘-chá i-seng ê tī-pēⁿ châi-liāu.

Hiān-tāi tāi-khāi ū 25% ê io̍h-bu̍t sī kap si̍t-bu̍t ū ti̍t-chiap iā sī kàn-chiap ê koan-hē.

Koán-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tùi kin-sè ê chè-io̍h-gia̍p lâi kóng, io̍h-bu̍t ê koán-lí sī tùi sán-phín ê hāu-kó kap an-choân-sèng chin ū éng-hióng--ê. Chá-sî, phì-jū tī 20 sè-kí chhe ê Bí-kok, chhiūⁿ a-phiàn he̍k-chiá sī heroin iû-goân sī hông chū-iû lī-iōng ê mi̍h-kiāⁿ. Hit-tong-sî in-ê io̍h-bu̍t sī tòng chò it-poaⁿ siong-phín leh liû-thong kóng-kò ê seng-lí, chit khoán io̍h-á sī kiò te̍k-hí-io̍h (patent medicine), tùi tī-liâu hāu-kó khah bô leh chù-tiōng.

1906 nî, Bí-kok thui chhut Sûn Si̍t-phín kap Io̍h-bu̍t Hoat-àn (Pure Food and Drug Act), khai-sí koán-kí io̍h-á ê chhiam-tiâu, hō͘ io̍h-bu̍t thang siū chèng-hú ki-koan kàm-koán. 1938 nî koh ū Si̍t-phín, Io̍h-bu̍t, kap Hòa-chong-phín Hoat-àn (Food, Drugs, and Cosmetics Act) lâi chìn chi̍t pō͘ chhù-lí io̍h-á ê an-choân-sèng kap tī-liāu hāu-kó.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Amaranth Illuminare & Deborah S. Romaine, pian. (2007). "Drugs". The Facts On File Encyclopedia of Health and Medicine. Volume 4. Facts On File. ISBN 0-8160-6063-0.