跳至內容

Jîn-kó

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Jîn-kó:Phōng-kó

Jîn-kókóe-chí ê 1 khoán, kui-sio̍k-tī tan-seng-kó, tiāⁿ-tiāⁿ tī chhiûⁿ-bî-kho (蔷薇科) ê si̍t-bu̍t khoàⁿ--tio̍h. Chē-chē jîn-kó hō· jîn-lūi the̍h-lâi chia̍h, chhan-chhiūⁿ phōng-kó, lâi-ásan-cha (siap-lâi-á) téng-téng. Jîn-kó ê goā-kó-phôe kah tiong-kó-phoê chi-kan kap-kài bô hun-bêng, lāi-kó-phoê kin-lūn tì-bi̍t,ū-ê bu̍t-chéng chhiūⁿ san-cha ê lāi-kó-phoê iah-ū chio̍h-sè-pau, chit-tē hui-siông--ê tēng. Lāi-kó-phoê kā koé-chí ê he̍k-sim hun-chò 5 ê sè-sè ê keng-keh, ta̍k-ê keng-keh ū 2 lia̍p chéng-chí tī--leh. Jîn-kó ê hoe-go̍k, hiông-lúi, hoe-chū chia ê kiat-kò· siù-chûn, ūi-tī kó-pèⁿ ê tùi-chhek. Jîn-kó sī iû 5 ê sim-phoê kap-chò-hoé chú-pâng ē-ūi ê chhû-lúi hoat-io̍k lâi-ê, tī siū-cheng āu, pau-ûi chú-pâng ê hoe-tháng kah chú-pâng tâng-chê hoat-io̍k, hêng-sêng kāu koh chē-chiap ê goā-kó-phoê kap tiong-kó-phoê. In-ūi jîn-kó tāi-pō·-hūn ê kóe-chí-bah pēng-m̄-sī ùi chú-pâng hoat-io̍k lâi-ê , in-chhú chit-lūi ê kóe-chí hō· lâng chheng-ho· chò ké-kó (假果).