跳至內容

Jī-lúi-chhiú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Jī-lúi-chhiú (Hàn-jī: 二壘手; Eng-gí: second baseman; sok-siá tāi-bé: 2B; kì-lo̍k tāi-bé: 4) sī tī iá-kiû pí-sài tiong, hū-chek hông-siú jī-lúi ê kiû-oân. Jī-lúi-chhiú ê chit-chek chú-iàu sī ài chiap-pó͘ chhut-hiān tī it-lúi hām jī-lúi tiong-ng he̍k-chiá jī-lúi hām sam-lúi tiong-ng ê kek-kiû, lēng-gōa iáu-ū chiap-pó͘ lâi-chū kî-thaⁿ siú-pī kiû-oân ê thoân-kiû, chìn-chi̍t-pō͘ chhì-sat he̍k-chiá chhiok-sat beh chiūⁿ jī-lúi ê cháu-lúi-oân. Sui-jiân jī-lúi-chhiú ê chit-chek sī ài kò͘-siú jī-lúi, m̄-koh pêng-siông sî tî-liáu chiap-pó͘ kek-kiû kah thoân-kiû, iā tiāⁿ-tiāⁿ su-iàu hām iû-kek-chhiú kau-chhe pó͘-ūi, ē-ēng kóng sī chi̍t ê su-iàu liú-lia̍h kha-chhiú ê siú-pī ūi-tì. Chham it-lúi-chhiú sio-siāng, in-ūi hiān-tāi iá-kiû ê tò-chhiú táⁿ-kek-chiá ê sò͘-liōng cheng-ka, só͘-í jī-lúi-chhiú ê tiōng-iàu-sèng iā í-keng hām iû-kek-chhiú chha-put-to ah.[1]

Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.