Jī-sng-hòa ke-sò͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Jī-sng-hòa ke-sò͘
二酸化珪素

Jī-sng-hòa ke-sò͘ ê kiàn-pún
Hō-miâ
IUPAC hō-miâ
Silicon dioxide
Kî-tha hō-miâ
Se̍k-thô͘ (矽塗)
jī-ióng-hòa-se̍k (二氧化矽)
Sek-pia̍t-hō]
ECHA InfoCard 100.028.678
E number E551 (acidity regulators, ...)
Sèng-chit
SiO2
Mole chit-liōng 60.08 g/mol
Gōa-māu thàu-bêng ia̍h-sī pe̍h-sek
Bi̍t-tō͘ 2.648 (α chio̍h-eng), 2.196 (bô-tēng-hêng) g·cm−3[1]
Iûⁿ-tiám 1713
Hut-tiám 2950
1.544
Gûi-hiám
NFPA 704
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 0: Will not burn. E.g., waterHealth code 0: Exposure under fire conditions would offer no hazard beyond that of ordinary combustible material. E.g., sodium chlorideReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g., liquid nitrogenSpecial hazards (white): no code
0
0
0
Bí-kok kiān-hong pī-pha̍k chè-hān (NIOSH):
PEL (Ē-thong-kòe)
TWA 20 mppcf (80 mg/m3/%SiO2) (bô-tēng-hêng)[2]
REL (Chhui-chiàn)
TWA 6 mg/m3 (bô-tēng-hêng)[2]
Ca TWA 0.05 mg/m3[3]
IDLH (Chek-sî gûi-hiám)
3000 mg/m3 (bô-tēng-hêng)[2]
Ca [25 mg/m3 (cristobalite, tridymite); 50 mg/m3 (quartz)][3]
Tû-liáu te̍k-pia̍t chí chhut, chu-liāu sī kun-kù bu̍t-chit ê piau-chún chōng-thài (tī 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Infobox chham-chiàu

Jī-sng-hòa ke-sò͘ (二酸化珪素; Eng-gí: silicon dioxide), mā thang kiò-chò jī-ióng-hòa-se̍k (二氧化矽) ia̍h sī se̍k-thô͘ (矽塗),[4] hoà-ha̍k-sek sī SiO
2
, sī ke-sò͘ kah sng-sò͘ hòa-ha̍p ê hun-chú hòa-ha̍p-bu̍t, khiā-sǹg-kóng sī ke-sò͘ ê sng-hòa-bu̍t. I ū chin chē khoán kiat-cheng hêng-sek, pí-lūn chio̍h-eng.

Tē-kiû téng ê soa-á toā-hūn sī jī-sng-hoà ke-sò͘. Po-lê ê ki-pún sêng-hūn mā sī jī-sng-hoà ke-sò͘.

Kiat-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Jī-sng-hòa ke-sò͘ ê ki-pún kiat-kò͘ sī sì-bīn-thé hun-chú kò͘-hêng [en], tiō-sī ke-sò͘ goân-chú tiám tiong-ng, hō͘ 4 ê sng-sò͘ goân-chú pau--khí-lâi, ta̍k-ê goân-chú chi-kan lóng sī kiōng-iú kiat-ha̍p. Chē-chē sì-bīn-thé saⁿ-thia̍p, tō hêng-sêng 3D ko͘-á khoán-sek ê kiat-kò͘.

Jī-sng-hòa ke-sò͘ àn-chiàu kiat-cheng ê hêng-thài, thang hun-chò nn̄g lūi: cheng-chit he̍k-chiá sī hui-cheng-chit.

Sèng-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bu̍t-lí sèng-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Jī-sng-hòa ke-sò͘ bē iûⁿ tī chúi lāi-té. I ê iûⁿ-tiám, bi̍t-tō͘ téng-téng ê sèng-chit chīn-chāi i ê kiat-cheng hêng-sek.

Hòa-ha̍k sèng-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hut-hòa chúi-sò͘ sng [en] (HF) ē kā jī-sng-hòa ke-sò͘:

SiO
2
+ 6 HF → H
2
SiF
6
+ 2 H
2
O

Só͘-í-kóng, po-lê bē-tàng té hut-hòa chúi-sò͘ sng.

Iōng-tô͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]