Ji̍t-pún ê Chiàm-niá

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Occupation of Japan
連合国軍事占領下の日本
Rengōkoku gunji senryō-ka no Nihon
1945 nî–1952 nî
連合国軍事占領下の日本 Rengōkoku gunji senryō-ka no Nihon kî-á
Left: Civil and naval ensign
Right: State flag (de facto)
Map of Japan under Allied occupation # Japanese archipelago, placed under the authority of the Supreme Commander of the Allied Powers (de facto United States), effective 1945–1952 (Note: Part of Japanese territories were put under US' administration after 1952 in accordance with Article 3 of San Francisco Peace Treaty: Iwo Jima (till 1968) and Okinawa (till 1972), such arrangement was treaty based, not part of the Allied Occupation) # Japanese Taiwan and the Spratly Islands, placed under the authority of China # Karafuto Prefecture and the Kuril Islands, placed under the authority of the Soviet Union # Japanese Korea south of the 38th parallel north, placed under the authority of the United States Army Military Government in Korea, granted independence in 1948 as South Korea # Kwantung Leased Territory, occupied by the Soviet Union 1945–1955, returned to China in 1955 # Japanese Korea north of the 38th parallel north, placed under the authority of the Soviet Civil Administration, granted independence in 1948 as North Korea # South Pacific Mandate, occupied by the United States 1945–1947, converted into the Trust Territory of the Pacific Islands in 1947
Map of Japan under Allied occupation
  1. Japanese archipelago, placed under the authority of the Supreme Commander of the Allied Powers (de facto United States), effective 1945–1952 (Note: Part of Japanese territories were put under US' administration after 1952 in accordance with Article 3 of San Francisco Peace Treaty: Iwo Jima (till 1968) and Okinawa (till 1972), such arrangement was treaty based, not part of the Allied Occupation)
  2. Japanese Taiwan and the Spratly Islands, placed under the authority of China
  3. Karafuto Prefecture and the Kuril Islands, placed under the authority of the Soviet Union
  4. Japanese Korea south of the 38th parallel north, placed under the authority of the United States Army Military Government in Korea, granted independence in 1948 as South Korea
  5. Kwantung Leased Territory, occupied by the Soviet Union 1945–1955, returned to China in 1955
  6. Japanese Korea north of the 38th parallel north, placed under the authority of the Soviet Civil Administration, granted independence in 1948 as North Korea
  7. South Pacific Mandate, occupied by the United States 1945–1947, converted into the Trust Territory of the Pacific Islands in 1947
Tē-ūi Military occupation
Koaⁿ-hong gí-giân Japanese
English
Jîn-bîn hō-miâ Japanese
Supreme Commander for the Allied Powers  
• 1945–1951
Gen. Douglas MacArthur
• 1951–1952
Gen. Matthew Ridgway
Emperor  
• 1945–1952
Shōwa
Prime Ministers  
• 1945
Naruhiko Higashikuni
• 1946–1947
Shigeru Yoshida
• 1947–1948
Tetsu Katayama
• 1948
Hitoshi Ashida
• 1948–1952
Shigeru Yoshida
Le̍k-sú  
15 August 1945
• Occupation begins
1945 nî 28 August
2 September 1945
• Transfer of the administration of Taiwan and Pescadores to China
25 October 1945
3 May 1947
15 August 1948
9 September 1948
1952 nî 28 April
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Empire of Japan
Japan
United States Civil Administration of the Ryukyu Islands
United States Army Military Government in Korea
Soviet Union
Soviet Civil Administration
China
Trust Territory of the Pacific Islands

Ji̍t-pún ê Chiàm-niá (Eng-gí: Occupation of Japan) sī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kiat-sok liáu-āu Tông-bêng-kok sè-le̍k sûi Chòe-ko Sū-lēng-koaⁿ Chiong-kun Douglas MacArthur niá-chhōa tùi Ji̍t-pún ê chiàm-niá khang-khòe. Chiàm-niá ê àm-hō-miâ kiò Operation Blacklist ("O͘-miâ-toaⁿ Hêng-tōng"). Chiàm-niá ê hêng-tōng tè-bé sī keng-kòe 1951 nî 9 goe̍h 8 ji̍t chhiam-tēng, 1952 nî 4 goe̍h 28 si̍t-si ê Kū-kim-soaⁿ Tiâu-iok chóng-kiat, kî-tiong chú-iàu khoe-ho̍k liáu Liû-kiû Kûn-tó í-gōa ê Ji̍t-pún chú-khoân.