Ji̍t-pún ê jîn-kháu thóng-kè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ji̍t-pún ê jîn-kháu bi̍t-tō͘

Kàu 2016 nî 2 goe̍h ûi-chí, Ji̍t-pún ê chóng jîn-kháu sī 1 ek 2,681 bān lâng; sī sè-kài jîn-kháu tē-cha̍p toā kok-ka. 20 sè-kí liáu-āu, in-ūi Ji̍t-pún siā-hōe khai-sí kang-gia̍p-hoà, jîn-kháu seng-io̍k-lu̍t kàng-kē, i-liâu tiâu-kiāⁿ mā thê-ko, koh ka-siōng Ji̍t-pún it-hiòng tùi goā-lâi î-bîn ê koán-chè lóng chin giâm-keh, tì-sú Ji̍t-pún chiâⁿ-chò sè-kài-siōng jîn-kháu lāu-hoà thêng-tō͘ siōng-koân ê kok-ka. Ji̍t-pún tông-sî mā sī pêng-kin siū-miā siōng-tn̂g ê kok-ka. Bo̍k-chiân, Ji̍t-pún ê jîn-kháu sò͘-kì í-keng thêng-hiān hā-kàng ê chhu-sè.