Just-in-time

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Just-in-time (JIS, "tú-tú ē-hù"), seng-sán seng-lí ê 1 chióng chûn-hoè chhek-lio̍k, ē-tàng kiám-chió tiâu tī seng-sán koè-têng ê chûn-hoè kap siong-koan ê keng-chè tāi-kè, tì-sú tâu-chu hoê-siu-lu̍t ē-tit giâ koân. Hù-chok-iōng chi-it sī phín-chit kap hāu-lu̍t toè teh kái-siān.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ji̍t-pún ê Toyota Chū-tōng-chhia Kong-si tī 1950 nî-tāi kái-chìn JIS ki-su̍t. Ji̍t-pún kong-si in-ūi siū thó͘-tē iú-hān ê hān-chè, bô châi-tiāu thang lia̍p-chek chē-chē chûn-hoè. Chìn-chêng chit ê tiâu-tiāⁿ hông jīn-ûi sī hù-bīn ê khek-koan in-sò͘, lí-iû chāi-tī keng-chè-phoe-gia̍h (economic lot size) siū tio̍h hān-chè, tì-tio̍h kang-tiûⁿ ê tâu-chu hoē-siu-lu̍t pí-kàu khah kē. Toyota hit-tang-chūn ê chhoā-thâu kang-têng-su, Ôno Taiiti (大野 耐一), hun-sek chit ê hē-thóng liáu-āu hoat-kiàn chit khoán tiâu-kiāⁿ ē-tit hām pa̍t-chióng seng-sán koè-têng tàu. I jīn-ûi kang-tiûⁿ ē-tàng kái khah ū toâⁿ-sèng, têng oāⁿ/kái ke-si ê tāi-kè ē-tàng kiám-chió, keng-chè-phoe-gia̍h ē-sái-tit phoè-ha̍p chhng-khò͘ ê gia̍h.

Kiat-kó sī pún-té hō͘ seng-sán koè-têng pa̍k tiâu leh ê chu-kim choâⁿ-á tháu--chhut-lâi. Kang-tiûⁿ èng-hù su-kiû ê sî-kan la̍k kah chhun 1 kang kú. Kò͘-kheh tùi ho̍k-bū ê boán-ì-tō͘ toè teh cheng-ka.

Wi fi