Kài (hun-lūi-ha̍k)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
He̍k (域)
Kài (界)
Mn̂g (門)
Kong (綱)
Bo̍k (目)
Kho (科)
Sio̍k (屬)
Chéng (種)
Seng-bu̍t hun-lūi ê ki-pún hun chàn.

Seng-bu̍t-ha̍k kóng ê kài (kingdom, regnum) sī chiàu sio-oá ê iú-ki-thé lâi hun-lūi ê sî (oá) siōng koân hit chân. Siōng khí-seng, ū 2 ê kài, 1 ê sī piáu-sī tōng-bu̍t ê Animalia, 1 ê sī piáu-sī si̍t-bu̍t ê Plantae. Chá-sî mā ū lâng kā khòng-bu̍t lia̍t chò tē 3 ê kài Mineralia. Ta̍k ê kài iū-koh hun chò kúi nā ê mn̂g. Khah lō͘-boé mā ū lâng kiàn-gī tiâu-chèng kài ê hun-hoat kap sò͘-liōng, chóng--sī án-choáⁿ chò khah thò-tòng iáu bô tēng-lūn.

Hiān-sî khah liu-hêng ê hun hoat sī kā seng-bu̍t hun 3-ê he̍k, kî-tiong 1-ê he̍k Eukarya koh hun 4-ê kài, chhan-chhiuⁿ ē-kha ê Woese hun-hoat.

Haeckel (1894)
3 ê kài
Whittaker (1959)
5 ê kài
Woese (1977)
6 ê kài
Woese (1990)
3 ê he̍k
Protista Monera Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Protista Protista Eukarya
Plantae Fungi Fungi
Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia