Kàu-iok-pō͘ Kok-gú Thui-hêng Úi-oân-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kàu-iok-pō͘ Kok-gú Thui-hêng Úi-oân-hōe (教育部國語推行委員會), sio̍k-chheng Kok-gú-hōe (國語會), sī Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘ lāi ê hun-chi kong-lêng-sèng úi-oân-hōe chi-it. Tī Tâi-oân, 2000 nî chìn-chêng ê Kok-gú-hōe khah chiam-tùi chèng-thé hàn-jī gú-bûn gián-kiù kang-chok, kok-jī jī-tián pian-chhoàn, kok-jī bûn-jī kap gí-bûn thóng-chéng chò si̍t-chè thóng-ha̍p ê kang-chok; 2000 nî āu, kiông-tiāu Lióng-hōaⁿ gí-bûn gián-kiù kap Tâi-oân pún-thó͘ gí-giân ê chéng-lí kap kà-ha̍k. Miâ-gī sī thui-tián kok-gí, si̍t-chè gia̍p-bū sī chóng-chéng choân-kok gí-bûn chu-sìn kap sím-gī gí-giân bûn-jī ê piau-chún.