Kî-hoàn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kî-hoàn (奇幻), kó͘-chá kóng iau-siūⁿ (妖想), sī hi-kò͘ chok-phín ê chi̍t ê lūi-hêng, piáu-hiān ê hêng-sek ū sió-soat, tiān-iáⁿ, kòe-ōe, bān-ōe, kak-sek pān-ián iû-hì téng. In-ê kò͘-sū kiat-kò͘ thong-siông í sîn-ōe, chong-kàu kap kó͘-chá thoân-soat chò pōe-kéng siat-tēng, só͘-í ū in te̍k-pia̍t ê sè-kài-koan.

Kî-hoàn chok-phín ê kò͘-sū pōe-kéng thong-siông hoat-seng tī hām hiān-si̍t sè-kài kui-lu̍t bô-kāng ê kè-khang sè-kài tiong, he̍k-chiá sī tī hiān-si̍t tē-kiû tiong ka-ji̍p chhiau-chū-jiân ê in-sò͘. Kî-hoàn chit-chióng tê-châi chham kho-hoàn, khióng-pò͘, tông-ōe téng ū koan-hē, m̄-koh bô-kāng. Kî-hoàn ê te̍k-tiám sī sîn-ōe-sek ê sióng-siōng kap thàm-soh. Sîn-ōe thoân-soat in-ūi goân-chū bîn-kan thoân-soat, bô sio̍k tī kî-hoàn, tān-sī in sī kî-hoàn chok-phín ê tiōng-iàu lêng-kám lâi-goân.