Kî-hoàn bûn-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kî-hoàn bûn-ha̍k (奇幻文學), ia̍h hoàn-sióng bûn-ha̍k (幻想-), kóng ê sī bûn-ha̍k lūi ê kî-hoàn chok-phín, it-poaⁿ chú-iàu sī teh kóng kî-hoàn sió-soat. Kóng-gī siōng, hâm-iú kî-hoàn iàu-sò͘ ê bûn-ha̍k chok-phín iā pau-hâm chāi lāi, chhan-chhiūⁿ hiân-hoàn sió-soat, bú-kiap sió-soat kap kó͘-chá liû-thoân ê gín-á-kò͘, sîn-ōe kap bîn-kan thoân-kî kò͘-sū.

Tī kó͘-chá liû-thoân ê tông-ōe kò͘-sū kap sîn-ōe tiong, ū tōa-liōng ê kî-hoàn iàu-sò͘, che mā sī hiān-tāi kî-hoàn bûn-ha̍k ê khí-goân. Tiong-sè ê khî-sū bûn-ha̍k kap kīn-tāi ê Ko-te̍k bûn-ha̍k chiâⁿ-chò hiān-tāi kî-hoàn bûn-ha̍k ê chô͘-hêng. Lo̍h-bóe tī Chhiú-chí Ông chhut-hiān liáu-āu, kî-hoàn bûn-ha̍k ê hun-lūi chiah tau̍h-tau̍h-á tu̍t-hián chhut-lâi, pēng-chhiáⁿ hoat-iông-kong-tāi, éng-hióng ji̍t-āu ê kî-hoàn bûn-ha̍k chok-phín.