Kó͘-chek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Kó͘-chek

Kó͘-chek sī sian-bîn tī le̍k-súbûn-hoàkiàn-tio̍kgē-su̍t siōng ê kū-thé ûi-sán ia̍h ûi-chí. pau-hâm kó͘-chá kiàn-tio̍k-bu̍t, thoân-thóng chū-lo̍h, kó͘-chá chhī-ke, khó-kó͘ ûi-chí í-ki̍p kî-thaⁿ le̍k-sú bûn-hoà ûi-chek; hâm-kài chèng-tī, kun-sū, chong-kàu, chè-sū, khiā-ke, seng-oa̍h, gû-lo̍k, lô-tōng, siā-hōekeng-chèkàu-io̍k téng-téng hong-bīn léng-he̍k, mí-pó͘ bûn-jī kap le̍k-sú kì-lo̍k put-chiok ê só͘-chāi.

It-tàn chi̍t ê kiàn-tio̍k-bu̍t ia̍h ûi-chí pī lia̍t chò kó͘-chek, ia̍h chiām-tēng kó͘-chek sî, thong-siông chiū ē siū-tio̍h chú-koán ki-koan ê pó-hō͘, bô keng-kòe hí-khó, pau-koat só͘-iú-chiá chāi-lāi ê jīm-hô-lâng, lóng bē-tàng jīm-ì piàn-tōng kap siu-kái. Jû-kó in-ūi kiàn-tio̍k kang-têng khai-oé só͘ hoat-hiān ê kó͘-chek ia̍h khó-kó͘ ûi-chek, ūi-tio̍h pó-hō͘ le̍k-sú bûn-bu̍t, kang-têng thong-siông su-iàu má-siōng chiām-tēng.