Kū-le̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Iú-koan Hàn-jîn sia-hōe gōa ê kū-le̍k, chhiáⁿ-khòaⁿ Kū-le̍k (khu-pia̍t-ia̍h)

Tâi-oân kái-ēng se-le̍k chìn-chêng teh ēng-ê le̍k-hoat hō-chò kū-le̍k, mā kiò lông-le̍k (農曆) ia̍h-sī lông-bîn-le̍k (農民曆). Kū-le̍k m̄-sī jı̍t-thâu-le̍k mā m̄-sī goe̍h-niû-le̍k, sī kā 2-chióng thàu-lām chò-hóe ê le̍k-hoat. Lán nā kóng-tio̍h kū-le̍k ê jı̍t-chí, tiāⁿ-tiāⁿ lóng kóng '"lán-lâng'", pí-lūn-kóng, "lán-lâng chiaⁿ-·goe̍h chhoe 9 sī thiⁿ-kong-siⁿ".

Kū-le̍k ê le̍k-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • 1-kangtē-kiû se̍h-lin-long se̍h 1-liàn ê sî-kan.
  • 1-kò-goe̍hsin-goe̍h kàu āu-1-kài sin-goe̍h ê sî-kan, liōng-tāi-iok sī 29.53 kang. Sin-goe̍h ê hit-kang hō-chò chhoe 1. Ū-sî 1 kò-goe̍h ū 29 kang, ū-sî sī 30 kang.
  • 1- sī tē-kiû se̍h Ji̍t-thâu 1-liàn ê sî-kan, pêng-kun sī 365.2425 kang, chóng-sī ta̍k-nî ōe ū chin-tōa ê cheng-chha.
  • 1-nî lāi ê goe̍h-sò͘ bô tiāⁿ-tio̍h. Lán kā tē-kiû se̍h jı̍t-thâu ê kúi-tō hun-chò 24 hūn, ùi jı̍t-·sî siōng-té ê hit-kang khai-sí sǹg, hō-chò tang-cheh. Tē-kiû kiàn-nā koh se̍h-kòe 24-hun-1 ê kúi-tō ê hit-kang tō hō-chò 1-ê cheh-khùi. Chı̍t-kò-goe̍h lāi-tóe èng-kai ū 2-ê cheh-khùi, nā kan-taⁿ ū 1-ê, āu-piah hit-kò-goe̍h tō hō-chò lūn-goe̍h, mā kan-taⁿ ū 1-ê cheh-khùi.
  • Tang-cheh ê hit-kò-goe̍h hō-chò 11-·goe̍h. Aū-kó-goe̍h nā bô lūn-goe̍h tō-sī 12-·goe̍h, koh-lâi tō-sī chiaⁿ-·goe̍h.
  • Koâⁿ-·lâng hán-tit lūn-goe̍h.
  • Sin-chiaⁿ sī tang-cheh liáu-āu tē-2-ê sin-goe̍h hit-kang.