Kang-gia̍p-hòa lông-gia̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kang-gia̍p-hòa lông-gia̍p (工業化農業) sī chi̍t chióng hiān-tāi ê lông-gia̍p seng-sán hong-sek. Che sī lī-iōng kang-gia̍p-hòa, sán-gia̍p-hòa, chi̍p-kûn-hòa ê hong-sek lâi seng-sán niû-si̍t, ke-ah, cheng-seⁿ. Tāi-liōng sú-iōng pau-hâm lông-io̍h, hòa-pûi, kek-sò͘ kap khòng-seng-sò͘ chāi-lāi ê kok-chióng hòa-ha̍k bu̍t-chit, sú-iōng kàng-kē jîn-lūi lô-tōng kiông-tō͘ ê lông-gia̍p ki-hāi. Tī seng-sán lông-chok-bu̍t sî, thong-siông sī tī khui-khoah ê thó͘-tē siōng tâu-ji̍p tāi-liōng chu-kim lâi chìn-hêng seng-sán. Chū Jī-chiàn í-lâi, sè-kài kok-kok (te̍k-pia̍t sī sian-chìn-kok) kóng-hoàn khai-tián kang-gia̍p-hòa lông-gia̍p. I-ê te̍k-tiám pau-hâm tōa-tōa kàng-kē liáu lông-sán-phín kè-siàu, ta̍k tang siu-koah ê chhù-sò͘ cheng-ka, seng-sán kāng-khoán sò͘-liōng ê lông-san-phín só͘ su-iàu ê lâng-kang lô-tōng-la̍t kiám-chió, ùi chhân-tē kàu chia̍h-pn̄g-toh chi-kan ê sî-kan kiám-chió téng-téng.