Kang-gia̍p chū-the̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kang-gia̍p chū-the̍h (工業住宅) sī chí tī hoat-tēng kang-gia̍p iōng-tē só͘ khí ê chū-the̍h, kang-gia̍p chū-the̍h chú-iàu sī in-ūi chiu-piⁿ to͘-chhī thó͘-tē kè-siàu chin koân, só͘-í lī-iōng kang-gia̍p-khu kang-chhiúⁿ iōng-tē lâi heng-kiàn chū-the̍h. Sin-tek kang-gia̍p-khu in-ūi kang-chok jîn-oân chìn-chù, hù-kīn mā sán-seng kang-gia̍p chū-the̍h.

Chit khoán chū-the̍h siū-kè thong-siông ē pí chhī-kè kē 10%~20%, hām ûi-chiong kiàn-tio̍k ê tē-hng, sī chit khoán pâng-tē-sán kan-na tī thó͘-tē ê lī-iōng siōng ûi-hoat, tī thó͘-tē lī-iōng siōng goân-pún èng-kai the̍h-lâi siat-tì chhiúⁿ-pâng, sok-sià, sū-bū-só͘, m̄-koh si̍t-chè siōng soah piàn-chò sī chū-the̍h sú-iōng.