Kang-gia̍p hn̂g-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kang-gia̍p hn̂g-khu (工業園區) sī oe̍h-tēng it-tēng hoān-ûi ê thó͘-tē, seng kui-ōe, choan-bûn kiong-èng hō͘ kang-gia̍p siat-si kap kang-gia̍p sú-iōng ê tē-khu. Kang-gia̍p hn̂g-khu ê siat-tì thong-siông sī ūi-tio̍h beh chhiok-chìn tē-hng ê keng-chè hoat-tián, cheng-ka chiū-gia̍p ki-hōe só͘ lâi siat-li̍p--ê.

Kang-gia̍p hn̂g-khu ê iōng-tô͘ siong-tong to-goân, tû-liáu kang-chhiúⁿ, pān-kong-sek téng it-poaⁿ kang-gia̍p siat-si í-gōa, mā ē-tàng thê-kiong ko-kho-ki sán-gia̍p sú-iōng, sīm-chì ū gián-kiù kap ha̍k-su̍t ki-kò͘ chìn-chù. Kang-gia̍p hn̂g-khu nā ū keng-kòe thò-siān ê khai-hoat, thong-siông ē hoat-tián chiâⁿ-chò chi̍t ê sán-gia̍p chū-lo̍k.

Tâi-oân thong-siông ē chìn-chù kang-gia̍p hn̂g-khu ê sán-gia̍p lūi-hêng lóng sī chá-kî khah hoat-ta̍t ê sán-gia̍p, chhin-chhiūⁿ si̍t-phín chè-chō-gia̍p, pháng-chit-gia̍p, sêng-i-gia̍p, mô͘-liāu chè-chō-gia̍p, ka-kū-gia̍p, chō-chóa-gia̍p, chio̍h-hòa-gia̍p, ūn-su-gia̍p, hòa-ha̍k chè-chō-gia̍p, chhng-tû-gia̍p téng. 1980 nî-tāi āu, chiah ū kho-ha̍k hn̂g-khu ê hoat-tián.